"Pan będzie walczyć za was, a wy milczeć będziecie"

2 Mojż 14:14 

 

„A oto biedził się z nim mąż aż do wejścia zorzy; którzy wiedząc, że go nie mógł przemóc, uderzył Jakuba w staw biodry jego, i wytrącała się z stawu biodra Jakubowego; gdy się z nim mocował. I rzekł: puść mię, bo już wschodzi zorza. I odpowiedział: nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. Tedy mu rzekł: co za imię twoje? I odpowiedział: Jakub. I rzekł mu: nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi, i przemogłeś.” Gen. 22:25

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com