"Szukajcie Boga, wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd jego czynicie; szukajcie sprawiedliwości; szukajcie pokory; snać się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej." Sop 2:3

 

"Gdy mię wzywać będziecie a pójdziecie i modlić się będziecie, tedy was wysłucham; a szukając mnie, znajdziecie, gdy mnie szukać będziecie ze wszystkiego serca waszego." Jer 29:12 

 

„A ty. Salomonie, synu mój! Znaj Boga, ojca swego, i służ mu sercem doskonałem, i umysłem dobrowolnym; bo wszystkie serca przegląda Pan i wszystkie zamysły i myśli zna. Jeśli go szukać będziesz, znajdziesz go, a jeśli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.” 1 Kr 28:9

 

 „Szukajcie mnie, a żyć będziecie.” Am 5:4

 

 „Szukajcie Pana, póki może być znaleziony i wzywajcie go, póki blisko jest.” Iz. 55:6

 

„Siejcie sobie ku sprawiedliwości; żnijcie ku miłosierdziu; orzcie sobie nowinę; bo czas jest szukać Pana, aż przyjdzie, i spuści na nas sprawiedliwość jako deszcz.” Oz. 10:12

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com