"Kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim; ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie." Hab 2:4

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com