"Ach, panujący Panie! Otoś ty uczynił niebo i ziemię mocą swoją wielką i ramieniem twojem wyciągnionem; nie jestci skryta przed tobą żadna rzecz. Czynisz miłosierdzie nad tysiącami i oddalasz nieprawość ojcowską od łoża synów ich po nich; Bóg wielki, mocny, Pan zastępów imię twoje; wielki w radzie i możny w sprawie, ponieważ oczy twoje otworzone są na wszystkie drogi synów ludzkich, abyś oddał każdemu według dróg jego, i według owocu spraw jego." Jer 32:17

 

"Podnieście ku niebu oczy wasze, a spojrzyjcie na ziemię na dół. Niebiosa jako dym zniszczeją, a ziemia jako odzienie zwiotszeje, i obywatele jej jako i ona zaginą; ale zbawienie moje na wieki będzie, a sprawiedliwość moja nie ustanie." Iz. 51 

 

„Niechże, proszę, ustanie złość niepobożnych; a umocnij sprawiedliwego; który doświadczasz serc i wnętrzności.” Ps. 7:10

 

"Na sprawiedliwości ugruntowana będziesz; od ucisku się oddalisz, przeto się go bać nie będziesz- i od starcia, bo się nie przybliży do ciebie." Iz. 54:14 

 

„Dlatego naruszony bywa zakon, a prawu nigdy dość się nie dzieje; albowiem niepobożny otacza sprawiedliwego, dlatego wychodzi sąd przewrotny.” Hab. 1:4

 

 „Przetoż ja na Pana patrzeć będę, oczekiwać będę zbawienia mego; Bóg mój wysłucha mnie. Nie wesel się ze mnie, nieprzyjaciółko moja! Jeślim upadła, powstanę; jeśli siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. Gniew Pański poniosę, bom przeciwko niemu zgrzeszyła, aż się wżdy zastawi o sprawę moję, a wykona sąd mój: wywiedzie mnie na światło, ujrzę sprawiedliwość jego. Ujrzy to nieprzyjaciółka moja, a wstyd okryje tę, która do mnie mówi: gdzież jest Pan, Bóg twój?” Mic. 7

 

 „Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna; bo drogi pańskie są proste, a sprawiedliwi po nich chodzić będą; ale przestępcy na nich upadną.” Joel 14:9 

 

„Sprawiedliwie sądźcie, a miłosierdzie i litość pokazujcie każdy nad bliźnim swoim; a wdowy i sieroty i przychodnia, i ubogiego nie uciskajcie, i złego jeden przeciwko drugim nie myślcie w sercu swoim.” Zach 7:9

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com