"A jeśli tego słuchać nie będziecie, w skrytości płakać będzie dusza moja dla pychy waszej, a płacząc płakać będzie, i wyleje oko moje łzy, bo pojmana będzie trzoda Pańska." Jer 13:17

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com