"Namówiłeś mnie, Panie! A dałem się namówić; mocniejszyś był niż ja i przemogłeś; jestem na pośmiech na każdy dzień, każdy się ze mnie naśmiewa. Bo jakom począł mówić, wołam- dla gwałtu i spustoszenia krzyczę; bo mi słowo pańskie jest ku pohańbieniu i na pośmiech na każdy dzień. I rzekłem: nie będę go wspominał ani będę więcej mówił w imieniu jego; ale słowo boże jest w sercu moim, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, alem nie mógł. I chociaż słyszałem urąganie wielu i od Magor Massiba, mówiących: powiedzcie co nań, a oznajmimy królowi. Wszyscy przyjaciele moi czekają na upadek mój, mówiąc: aza snać zwiedziony będzie, przemożemy go a pomścimy się na nim. Ale Pan jest ze mną, jako mocarz straszny; przetoć ci, którzy mnie prześladują, upadną, a nie przemogą; bardzo będą pohańbieni, że sobie niemądrze poczęli; hańba ich wieczna nie będzie zapamiętana." Jer 20

 

„Panujący Pan dał mi język umiejętny, abym umiał czasu przygodnego mówić słowo upracowanemu. Budzi mię na każdy zaranek, pobudza uszy moje, abym słuchał tak jak uczący się pilnie. Panujący Bóg otwiera mi uszy, a ja się nie sprzeciwiam; ani się na wstecz wracam. Ciała mego nadstawiam bijącym; a policzków moich tym, którzy mię targają; twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i plwania. Bo panujący Bóg wspomaga mię; przetoż nie bywam pohańbiony. Dlatego postawiłem twarz moję jako krzemień, gdyż wiem, że pohańbiony nie będę.” Iz. 50

 

"A skoro przestał Jeremijasz mówić wszystko, co mu by rozkazał mówić Pan wszystkiemu ludowi, pojmali go oni kapłani i prorocy, i wszystek on lud, mówiąc: śmiercią umrzesz. I rzekli kapłani i prorocy do onych książąt i do wszystkiego ludu, mówiąc: ten mąż godzien jest śmierci; bo prorokował przeciw miastu temu, jakoście to słyszeli w uszy swoje." Jer 26:11

 

"A Jeremiasz rzekł do wszystkich książąt i do całego ludu: Pan posłał mnie, abym zwiastował przeciwko temu domowi i temu miastu wszystkie te słowa, które słyszeliście. Teraz więc poprawcie swoje postępowanie i swoje uczynki i słuchajcie głosu Pana, swojego Boga, a Pan pożałuje zła, które wam zapowiedział!" Jer 26:12-13

 

"Albowiem prześladować was będę mieczem, głodem i morem, i dam ich na potłukanie po wszystkich królestwach ziemi, na przeklęstwo i na zdumienie; owszem, na poświstanie i na urąganie między wszystkimi narodami i tam, gdzie ich zapędzą- przeto, że nie słuchają słów moich, mówi Pan, gdy posyłam do nich sług moich, proroków." Jer 29:18

 

"Zatem rzekł Jeremijasz prorok do Hananijasza proroka: słuchaj teraz, Hananijaszu! Nie posłał cię Pan, a tyś kazał nadzieję mieć temu ludowi w kłamstwie. Przetoż tak mówi Pan: oto Ja ciebie uprzątnę z tej ziemi, tego roku umrzesz, boś radził, aby odstąpił lud od Pana. I umarł Hananijasz prorok onegoż roku, miesiąca siódmego." Jer 28: 15-16

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com