"Ale w tem niech się chlubi, kto się chlubi, że rozumie a zna mnie; żem Ja jest Bóg, który czyni miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się to podoba, mówi Pan." Jer 9:24

 

"Objawiłem się tym, którzy się o mnie nie pytali; znalezionym jest od tych, którzy mnie nie szukali; do narodu, który się nie nazywał imieniem moim, rzekłem: Otom ja! Otom ja! Rozciągnąłem ręce moje na każdy dzień do ludu upornego, który chodzi drogą niedobrą; za myślami swymi. Do ludu, który mnie jawnie wzrusza do gniewu, ustawicznie ofiarując w ogrodach, a kadząc na cegłach; którzy siadają przy grobach a przy bałwanach swoich nocują; którzy jedzą świnie mięso i polewkę obrzydłą z naczynia swego. Mówiąc: odstąp precz, nie przystępuj do mnie, bom jest świętobliwszy niż ty." Iz 61:5 

 

„Nie mają się do tego, aby się nawrócili do Boga swego, przeto że duch wszeteczeństwa jest w pośrodku nich, a Pana nie poznali.” Oz. 5:4

 

„Tedy poznawszy Pana starać się będziemy, abyśmy go więcej poznali; bo wyjście jego jako ranna rosa zgotowane jest; a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnę i w jesieni na ziemię.” Oz. 6:3

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com