"

 

 

"I wspomnijcie na złe drogi wasze i na sprawy wasze, które nie były dobre; i omierzniecie sami sobie w oczach swoich dla nieprawości waszych i dla obrzydliwości waszych." Ez. 31:36

 

"Uznajemy, Boże! niezbożność swoję i nieprawości ojców naszych, iżeśmy zgrzeszyli przeciwko tobie. Nie odrzucajcież nas dla imienia twego, nie podawajże w lekkość stolicy chwały twojej; wsomnijże, a nie targaj przymierza twego z nami. Izali są między marnościami pogańskiemi, co by spuszczali deszcz? Albo niebiosa mogą same przez się dawać deszcze? Izaliś nie ty sam Pan, Bóg nasz? Przetoż oczekujemy na cię, bo ty to wszystko czynisz." Jer. 14:20-22

 

"Jesteśmy jako nieczysty my wszyscy, i jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze; przetoż wszyscy opadamy jako liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas. Nadto nie masz, kto by wzywał imienia twego i pobudził się do tego, by się uchwycił ciebie przynanajmniej teraz, gdyś zakrył twarz przed nami a sprawiłeś, byśmy niszczeli dla nieprawości naszych. Ale teraz, o Boże. Tyś jest ojciec nasz; myśmy glina a tyś twórca nasz; a takeśmy wszyscy dziełem ręki twojej. Nie gniewaj się, Panie! Tak bardzo, a nie na wieki pomnij nieprawości naszej. Oto wejrzyj, proszę, myśmy wszyscy ludem twoim." Iz. 64:4

 

"Owa snać przyjdzie modlitwa ich przed oblicze pańskie; a nawróci się każdy od złej drogi swojej; bo wielka jest zapalczywość i gniew, w którym mówił Pan przeciwko temu ludowi." Jer 36:7

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com