"Jam jest pocieszyciel wasz. Któż jest ty, że się boisz człowieka śmiertelnego i syna człowieczego, trawie podobnego? Że zapominasz na Pana, Stworzyciela swego, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? A że się lękasz każdego dnia popędliwości trapiącego, gdy się gotuje, aby zatracał? Ale gdzież jest ta popędliwość trapiącego?" Iz 51

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com