“Odpornymi ich czyni napój ich; nierząd ustawiczny płodzą; obrońcy jego z hańbą miłują dary.” Oz. 4:18 

 

„Biada temu, który poi bliźniego swego; przystawiając naczynia swego, tak by go upoił; i napatrzył się nagości jego.” Hab 2:15

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com