"Jeźli odstąpią te ustawy od oblicza mego, mówi Bóg, tedyć i nasienie izraelskie przestanie być narodem przed obliczem moim po wszystkie dni. Tak mówi Bóg: jeźli mogą być rozmierzone niebiosa z góry, a doścignione grunta ziemi na dole, tedyć i ja cale odrzucę nasienie izraelskie dla tego wszystkiego, co uczynili, mówi Bóg." Iz 31:36

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com