„Tedy wołająli dla hardości złych, a Bóg ich nie wysłuchuje. Bo obłudy nie wysłucha Bóg, a Wszechmocny nie patrzy na nich.” Job 35:12

 

„I nie wołają do mnie z serca, gdy wyją na łożach swych; wprawdzieć dla zboża i moszczu zgromadzają się, ale mię potem odstępują. Chociem utwierdzał ramiona ich pokarawszy ich, ale oni złe myślą przeciwko mnie.” Oz. 7:14-15

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com