"Jeśli się nawrócisz, tedy cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim; a jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje; oni niech się obrócą do ciebie, a ty się nie obracaj do nich." Jer 15:8-9

 

"Albowiem dam im serce, aby mię poznali; żem ja Pan; i będą mi ludem moim, a Ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie całem sercem swoim." Jer 24:7

 

"A przetoż rzecz teraz do mężów Judzkich i do obywateli Jeruzalemskich, mówiąc: tak mówi Pan: oto ja gotuję na was złą rzecz, i myślę coś przeciwko wam: nawróćcież się już każdy od złej drogi swojej, a poprawcie każdy dróg waszych, i spraw waszych. Ale oni rzekli: nic z tego; bo za myślami swoimi pójdziemy, a każdy upór serca swego złego czynić będziemy." Jer 18:11-12

 

"Owa snać usłuchają, a nawrócą się każdy od złej drogi swojej; abym pożałował złego, którem im umyślił dla złości spraw ich." Jer 26:3

 

"Aza snać, gdy usłyszy dom judzki o tem wszystkim złem, które Ja im myślę uczynić, nawróci się każdy od złej drogi swojej, abym był miłościw nieprawościom ich i grzechom ich." Iz 36:3 

 

„Przetoż się ty do Boga twego nawróć; miłosierdzia i sądu przestrzegaj; a oczekuj zawsze na Boga twego.” Oz. 13:6

 

 „Nawróćcie się do Pana, Boga waszego; boć on jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, a hojny w miłosierdziu, i żałujący złego.” Joel 2:12

 

„Miejcie w nienawiści złe, a miłujcie dobre.” Am 5:15

 

 „I widział Bóg sprawy ich, iż się odwrócili od złej drogi swojej; użalił się Bóg nad tem złem, które rzekł, że im miał uczynić, a nie uczynił.” Jon 3:10 

 

„Nie bądźcie jako ojcowie wasi, na których wołali prorocy pierwsi, mówiąc: tak mówi Pan zastępów; nawróćcie się teraz od złych dróg waszych, i od złych spraw waszych; ale nie usłuchali, ani dbali o mnie.” Zach 1:4 


„Przetoż się ty do Boga swego nawróć, miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a oczekuj zawżdy na Boga twego.” Oz 12:6

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com