„Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje; jako sygnet do ramienia swego! Albowiem miłość mocna jest jako śmierć; twarda jak głaz zawistna miłość; węgle jej jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny. Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości, ani rzeki zatopić; choćby kto wszystkę majętność domu swego dał za takową miłość, byłby pewnie wzgardzony.” P. Sal. 6  

 

„I służył Jakub za Rachelę siedm lat i zdał mu się ten czas jako kilka dni, że ją miłował.” Gen 29:20

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com