"Tak zaiste mówi Pan: Ciężkie bardzo będzie skruszenie twoje, nader bolesna rana twoja. Nie będzie, ktoby sądził sprawę twoję ku uleczeniu; lekarstwa ku uleczeniu mieć nie będziesz. Wszyscy miłośnicy twoi zapomną cię, ani cię nawiedzą, gdy cię zranię raną nieprzyjacielską, i okrutnem karaniem, dla wielkości nieprawości twojej i niezliczonych grzechów twoich. Przeczże wołasz nad skruszeniem swem i ciężką boleścią swoją? Dla wielkości nieprawości twojej, i dla niezliczonych grzechów twoich uczyniłem ci to." Jer 30:12-15

 

"Wprawdzie słyszę Efraima, że sobie utyskuje, mówiąc: Pokarałeś mię, abym był pokarany jako cielec nieokrócony. Nawróć mię abym był nawrócony; tyś zaiste Panie! Bóg mój. Bo po nawróceniu mojem pokutować będą; a gdy samego siebie poznam, uderzę się w biodro; wstydzę się, owszem i zapałam się, że odnoszę hańbę dzieciństwa swego." Jer 31:18-19

 

"Boś wywiódł lud twój izraelski z ziemi egipskiej w znakach i w cudach; i w ręce mocnej, i w ramieniu wyciągnionem i w strachu wielkim ; ale podałeś im tę ziemię, o którąś przysiągł ojcom ich, żeś im miał dać ziemię odpływającą mlekiem i miodem. Ale że wszedłszy do niej, a posiadłszy ją, nie usłuchali głosu twojego i w zakonie twoim nie chodzili; wszystkiego, coś im rozkazał czynić, nie czynili; przetoż sprawiłeś to, aby nań przyszło to wszystko zło." Jer 32

 

"Przetoż tak mówi Pan, Bóg zastępów; Bóg Izraelski. Oto ja przywiodę na Judę i na wszystkich obywateli jeruzalemskich wszystko złe, którem wyrzekł przeciwko nim; przetoż, że mówił do nich, a nie słuchali; i wołałem ich, a nie ozwali mi się." Jer 35: 17 

 

„Karałem was zarazą zbóż i rdzą,; i gradem wszystkie prace rąk waszych; wszakże żaden z was nie wrócił do mnie, mówi Pan.” Ag 2:18

 

"(...) nie spuszcza oka z uczciwych, osadza ich na tronach z królami, wywyższa ich po wsze czasy. A jeśliby byli okowani w pęta, albo uwikłani powrozami utrapienia. Tedy im oznajmia sprawy ich, że się zmocniły. I otwiera im ucho, aby przyjęli karanie, a mówi, aby się odwrócili od nieprawości. Jeśli będą posłuszni, a będą mi służyć, dokończą dni swoich w dobrem, a lat swych w rozkoszach. A jeśli nie usłuchają, od miecza zejdą, a pomrą bez umiejętności.” Job 36

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com