"A jako zbójcy czynią, którzy na kogo czyhają na drodze, kędy chodzą do Sychem, tak czyni rota kapłanów; bo umyślnie niecnotę płodzą." Oz 6:9

 

 “Bo mię podawacie w lekkość u ludu mego; dla garści jęczmienia i dla kęsa chleba; zabijając dusze, które nie umrą, a ożywiając dusze, które żywe nie będą, kłamiąc ludowi memu, którzy słuchają kłamstwa. (...) Przeto, że zasmucacie serce sprawiedliwego kłamstwy, chociażem ja go nie zasmucił, a zmacniacie ręce niepobożnego, aby się nie odwrócił od złej drogi swojej, ożywiając go.”

Ez 13:9-10 

 

„I jeśliżem Ja Panem, gdzież jest bojaźń moja? Mówi Pan zastępów wam, o kapłani! Którzy lekce sobie poważacie imię moje, a wszakże mówicie: a w czemże lekce poważamy imię twoje?” Mal 1:6

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com