"Pilnowałem i słuchałem: nic nie mówią, co jest prawego; nie masz, kto by żałował złości swojej; mówiąc: co żem uczynił? Każdy się obrócił za biegiem swoim, jako koń, który pędem bieży ku potkaniu."  Jer 8:6

 

"Bo któż stanął w radzie Pańskiej a widział i słyszał słowa jego, i słuchał go? Oto wicher Pański z zapalczywością wyjdzie; a wicher trwały nad głową niepobożnych zostanie. Nie odwróci się gniew Pański, aż uczyni i wykona myśli serca swego; w dni ostateczne zrozumiecie to." Jer 23: 18

 

"Izali jeszcze są w domu niezbożnego skarby niesprawiedliwe i miara niesprawiedliwa i obrzydła? Izali mam usprawiedliwić szale niesprawiedliwe i w worku gwichty fałszywe?" Mic 6:10-11 

 

„Ale Izrael opuścił dobro: przetoż go nieprzyjaciel gonić będzie. Oni stanowią królów, ale beze mnie; książąt obierają, do których się ja nie znam; ze złota swego i srebra swego czynią sobie bałwany na swoje zginienie.” Oz. 8:3-4 

 

„Lecz niepobożni będą jako morze wzburzone, które się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i błoto. Nie masz pokoju niepobożnym, mówi Bóg mój.” Iz. 57

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com