"Wyjdźcie spośrodku jego, ludu mój! A wybawi każdy duszę swoję przed gniewem zapalczywości pańskiej." Jer 51:45

 

 „Ani srebro, ani złoto ich nie będzie mogło wyrwać w dzień gniewu Pańskiego; bo ogniem zapalczywości jego będzie wszystka ta ziemia pożarta; przeto że zapewne koniec prędki uczyni wszystkim obywatelom ziemi.” Sof 1:18

 

„Idź, ludu mój! Wnijdź do komór swoich, a zamknij drzwi twoje za sobą; skryj się na maluczką chwilkę, dokąd nie przeminie rozgniewanie.” Iz. 26:20

 

 

„Bo jako oni, gdy ich wołano, nie słuchali; tak też, gdy oni wołali, nie wysłuchałem; mówi Pan zastępów.” Zach 7:13 

 

„Dobremi pastwiskami swemi nasyceni są: ale gdy się nasycili, podniosło się serce ich; przetoż mię zapomnieli. Dlatego będę im jako lew srogi; jako lampart przy drodze będę czyhał.” Oz. 13:6

 

 „Ale nie chcieli dbać i obrócili się tyłem; a uszy swe zatulili, aby nie słuchali. Serca też swe zatwardzili jako dyjament, aby nie słuchali zakonu tego i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swoich przez proroków przeszłych, skąd przyszedł wielki gniew od Pana zastępów.” Zach 7:11

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com