"Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich. Bo jak jest trzask ciernia pod garncem, tak jest śmiech głupiego." R 7:5-6


"Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa." Rz 8:9

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com