I dowiecie się, żem ja jest pośród Izraela, a żem ja jest Panem, Bogiem waszym; a że nie masz inszego; bo nie będzie pohańbiony lud mój na wieki. A potem wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny śnić się będą, nawet i na sługi i służebnice wyleję w one dni Ducha mego. (…) Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia pańskiego, wybawiony będzie.” Joel 2:27-32 

 

„Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód; i wy, co nie macie pieniędzy; pójdźcie, kupujcie a jedzcie; pójdźcie, mówię: kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty, wino i mleko. Przecz wykładacie pieniądze na chleb, a pracę swą na to, co nie nasyca? Słuchając słuchajcie mnie, a jedzcie to, co jest dobrego; i niech się rozkocha w tłustości dusza wasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie i słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. I postanowię wam przymierze wieczne; miłosierdzie dawidowe pewnie wyleję na was.”

Iz. 55

 

„Ale ja napełniony siłą Ducha Pańskiego i sądem, i mocą, abym oznajmił Jakubowi przestępstwa jego, a Izraelowi grzech jego.” Mic 3:8 

 

„I stanie się miejsce suche jeziorem; a bezwodne źródłami wód; w łożyskach smoków, kędy legali, trawa, trzcina i sitowie róść będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie; nie pójdzie po niej nieczysty; ale będzie dla onych samych. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie; ale wybawieni po niej chodzić będą.” Iz. 35 

 

 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com