"Otom Ja, Bóg wszystkiego ciała, izaliż przede mną może być skryta która rzecz?" Jer 32:27

 

 „Spróbuj mię, Panie! I doświadcz mię; wypław ogniem nerki moje i serce moje.” Ps. 26:2

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com