Woda życia

 

...czyli ukojenie, jakiego nie zaznasz poprzez rzeczy tego świata. "Żywa woda", czyli Duch Święty- jest tym, czego nieświadomie pragniemy przez całe życie. Jezus mówi:  

 

"Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu" Jn 4:13-14

 

Bóg nazywany jest w Piśmie "źródłem wody żywej":

 

"Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, <Pana>." Jer 17:13

 

Bóg jest Duchem. Duch Święty (Bóg) sam jest życiem wiecznym- nieśmiertelnością, która niczym ożywczy prąd płynie przez serce człowieka, który narodził się z Ducha. Żywa woda poi serce i daje wewnętrzny spokój, który syci człowieka: 

 

 "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" Jn 7:37-39

 

W raju jest rzeka wody żywej. Ta sama, z której możemy czerpać już teraz- będąc na ziemi- przychodząc po zbawienie do Jezusa Chrystusa. Święty Jan mówi w Apokalipsie o tej rzece: 

 

"I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka." Ap 22:1"

 

Bóg wzywa ludzi do siebie chce ich obdarować swoim zbawieniem; chce im powiedzieć dobrą nowinę. Czy jesteś zmęczony i nie możesz się nasycić? Czy masz dosyć brudu i niepokoju w sobie i otoczeniu? Chciałbyś czegoś lepszego; masz dosyć miotania się... Jeśli tak- Bóg może dać ci dar życia wiecznego: może cię oczyścić i napoić wodą żywą- wezwij go; poproś go. Zbawienie jest dla zmęczonych światem; dla tych, którzy pragną i proszą: 

 

"Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia." Ap 21:6-8

 

Zbawienie jest dla tych, którzy go pragną; woda życia jest za darmo:

 

 "A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie." Ap. 22:17

 

Zbawienie możemy odczuwać już tu i teraz: przedsmak przyszłego raju. Nasza dusza może odpoczywać, sycąc się dobrem i duchową błogością. Dlaczego? Bo mając Ducha- którego Bóg che dać każdemu, kto będzie szczerze prosić- możemy się nim napełniać. I tak: człowiek, w stanie normalnym "pusty", szukający tego, co zewnętrzne, teraz może zaznać prawdziwego odpoczynku i duchowej słodyczy, która sprawia, że nie chce wracać do zmysłowych uciech grzechu- nowe, duchowe doznania są nieporównywalnie lepsze i mocniejsze. Przewyższają to, co można otrzymać tu, na ziemi- bez Boga. 

 

"O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie." Iz. 55:1-3

 

By tego doświadczać potrzebujesz szczerej pokuty i potem nauczenia się, jak być blisko Boga. Biblia nazywa to "trwaniem w krzewie winnym", bo tak jak gałąź nie może sama od siebie wydawać owoców, gdy nie jest zrośnięta z drzewem, tak my, jeśli nie trwamy w Bogu, nie mamy życia w sobie. Żywa woda przestaje nas poić; stajemy się z powrotem "pustynią" i szukamy byle jakich "oaz" na tym świecie- i za nic nie możemy się napoić- bo odpadliśmy od Boga. Ale możemy wrócić...

 

Więcej w innych artykułach. Znajdziesz tam też praktyczne porady na temat tego, jak szukać Boga. 

 

A teraz zobaczmy szybko, co czeka ludzi, którzy dostaną się do nieba:

 

"(...) nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu". Ap 7:17

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com