Źródło

 

Bóg jest życiem. Życiem- samym w sobie, nieskończonym; w którym skoncentrowane jest wszystko, co najlepsze. Bóg to doskonała miłość, dobroć, łagodność, spokój... To ŹRÓDŁO życia. To źródło jest czyste- w Bogu nie ma żadnego brudu, żadnej nieprawości.

 

Ludzie są oddzieleni od Boga; w naturalnym stanie nie mają z nim kontaktu, ponieważ  za wiele rzeczy im w tym przeszkadza. Te rzeczy- grzechy- wynikają z tego, że ludziom brak bożego Ducha. A gdzie brak bożego Ducha, tam brak zrozumienia dla spraw duchowych i brak duchowej czystości. 

 

Jezus powiedział, że Bóg da Ducha tym, którzy będą o niego prosić. To właśnie jest pokuta- pragnienie duchowej czystości, przejawiające się w zwróceniu się do Boga. Normalnie ludzie nie chcą zwracać się do Boga szczerze, odsłaniając przed nim wszystkie bolące i wstydliwe miejsca, jak przed lekarzem. Jeśli się do niego zwracają, jest to raczej po części próba otrzymania czegoś i zatrzymania dla siebie tego, z czego -w razie szczerej rozmowy z Bogiem- powinni zrezygnować. Takie połowiczne modlitwy z dodatkiem hipokryzji, niczego nie rozwiązują. Człowiek, będąc w tym stanie, nie otrzymuje Ducha Świętego od Boga, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy. Otrzymujemy prawdę, kiedy zależy nam na prawdzie. Kiedy wybieramy kłamstwo, Bóg zsyła nam zwiedzenie. 

 

Bóg jest święty. Nowy Testament został spisany w grece. Po grecku "święty" to "hagios", a "hagios" znaczy "oddzielony". Bóg, będąc doskonałym, jest oddzielony od świata, bo musi nim być- świat jest niedoskonały, zbrukany przez grzech, głupotę... Dlatego właśnie by doświadczyć Boga należy pokutować: chcieć się oddzielić od całej złości i głupoty świata. Trzeba nie cenić także samego siebie, ponieważ nie znając Boga jesteśmy częścią tego świata. Bóg mówi w Piśmie: "Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty"- znaczy to: oddzielcie się od głupoty i marności; nie chciejcie tego także w sobie. Bądźcie INNI niż świat. Jeśli masz to pragnienie, znaczy to, że Bóg cię woła: chce przyjść do ciebie i oczyścić twoje serce. Nikt inny nie może tego zrobić, bo sami siebie możemy zmienić jedynie powierzchownie- tymczasem Bóg zmienia serce człowieka- jego podejście do rzeczywistości i samego siebie; jego smak. Bóg OCZYSZCZA. Daje nowy gust. Podobają ci się inne rzeczy. Czyste. 

 

Bóg jest źródłem życia- jeśli trwasz w nim, masz życie wieczne. Gorące pragnienie oddzielenia się od głupoty i podłości tego świata a także od głupoty i marności we własnym wnętrzu prowadzi do pokuty i oczyszczenia. Jeśli pragniemy Boga całym sercem, Bóg daje się odnaleźć i daje najwspanialsze duchowe dary.   

 

Bóg zachęca, by zaczerpnąć żywej wody, czyli Ducha Świętego. By ugasić swoje pragnienie. Pragnienie, które każdy nosi w sobie. Chociaż ludzie zazwyczaj starają się gasić je środkami materialnymi i rzeczami tego świata, pragnienie to ma wymiar duchowy- i trzeba szukać na nie duchowej odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest Bóg. Duch Boży jest jak woda: musimy posilać się nim nieustannie, by mieć życie w sobie. Jakie życie? Życie wieczne. By nasza dusza była syta i spokojna, musimy znaleźć Boga a potem nauczyć się w nim trwać. Jeśli znamy Boga a nie jesteśmy mu posłuszni, nie odczuwamy bożej obecności; nie czujemy, jak wypełniają nas życiodajne soki; nie czujemy błogości obcowania z Bogiem- która przewyższa wszelkie znane na tym świecie przyjemności i sama w sobie jest nagrodą za nasze wysiłki i za naszą chęć bycia blisko Boga. 

 

Bóg jest źródłem życia- musimy nauczyć się czerpać ze źródła. Nie są to jedynie piękne słowa; to realne doświadczenia dostępne dla każdego człowieka, który rzeczywiście zbliża się do Boga. 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com