Jezus

 

Wiele mówi się o potrzebie zachowywania tradycji naszych przodków. Tradycja jest siłą więziotwórczą i kulturotwórczą i u nas w Polsce często kocha się ją jak matkę. Co Słowo Boże mówi o tradycji? Czy wszystkie tradycje są pożyteczne i godne zachowania?


Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie znajdujemy zakazy podporządkowywania się tradycjom ludzkim, o ile te sprzeciwiają się Bożej woli. Chrystus, choć zapowiadany przez Stary Testament, nie znalazł wiary ani zrozumienia u wielu tradycjonalistów tamtego czasu-faryzeuszy, którzy byli zaślepieni swoimi… tradycjami. Tymczasem:

 

„…trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz. Ap. 5:29

 

Przykłady:

 

"Zebrali się przy Nim faryzeusze i jacyś uczeni w Piśmie, przybyli z Jerozolimy. Kiedy zauważyli, że niektórzy Jego uczniowie jedzą chleb splamionymi, to jest nie obmytymi, rękami – bo faryzeusze i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji przodków, nie jedzą, jeśli starannie nie obmyją sobie rąk; podobnie po powrocie z placu nie jedzą, jeśli nie dokonają ablucji; i jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których się trzymają, jak na przykład ablucje kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i sof – otóż zapytali Go wtedy ci faryzeusze i uczeni w Piśmie tak: „Dlaczego Twoi uczniowie nie idą za tradycją przodków i jedzą chleb nie obmytymi rękami?” On im odpowiedział: „Trafnie o was obłudnikach prorokował Izajasz. A jest to tak zapisane: „Ten lud czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. Na próżno mnie czczą, bo podają nakazy nauki ludzkiej„. Odrzuciliście przykazanie Boskie, a trzymacie się tradycji ludzkich.I powiedział im jeszcze: Jakże sprawnie uchyliliście przykazanie Boskie, aby ustanowić swoją tradycję! Mojżesz na przykład powiedział: „Czcij swojego ojca i matkę swoją”, oraz: „Złorzeczący ojcu lub matce niech śmiercią umrze”. Wy tymczasem mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: ‚To, co miałeś otrzymać ode mnie na utrzymanie, jest korban – to znaczy ‚jest darem’ [dla Boga] – „to tak nie pozwalacie mu już niczego uczynić dla ojca lub matki. W ten sposób unieważniacie słowo Boga dla swojej tradycji, którą narzuciliście. I wiele podobnych rzeczy czynicie." Mk 7,1-13

 

Tym razem ze Starego Testamentu:

 

„Słuchajcie słowa, które Pan mówi do was, domu Izraela! To mówi Pan: „Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody. Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą.”

 

Czy tradycje, które kultywujesz, znajdują potwierdzenie w Słowie Bożym? Czy po prostu wierzysz w to, że tak jest- i odpowiesz ogólnikami- albo cię to w ogóle nie interesuje? Czy znasz treść Biblii?

 

 i tradycja

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com