Skarb 

 

...Wielu ludzi nie wierzy w Boga, bo go nie widać. Bóg nie jest tu, na ziemi,  oficjalnym przywódcą, którego każdy może zobaczyć i który otwarcie wprowadził swoje rządy. Dlaczego?....

 

Ponieważ mamy wolną wolę. Gdyby Bóg ukazywał nam się w telewizji jak politycy i -z racji swojej nieograniczonej władzy- jawnie karał i nagradzał- nie moglibyśmy wybierać. Wiedzielibyśmy, że Bóg jest; wiedzielibyśmy, czego oczekuje; co robić i czego nie robić; wszystko byłoby jasne. I ludzie słuchaliby Boga- nie dlatego, że by chcieli, ale dlatego, bo nie mieliby innego wyjścia...

 

Ale Boga nie widać! No właśnie...

 

"Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco." Iz. 45:15

 

W Biblii wiele razy powtarza się zwrot "szukanie Boga"- i jest to coś, co mamy robić- czym mamy zajmować się nieustannie... Dlaczego? Bo Bóg może być znaleziony! Możemy czuć jego obecność; może on komunikować się z nami. Cała Biblia- od początku do końca- opisuje boże działanie i sposoby komunikacji ludzi z Bogiem. Znalezienie Boga jest przyrównywane do znalezienie drogocennego skarbu:

 

"Królestwo Niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli, który człowiek znalazł, ukrył, uradowany odszedł, sprzedał wszystko, co ma, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją." Mt 14:44-45

 

Co to znaczy w praktyce? Wierzyć to znaczy mieć kontakt z Bogiem; czuć jego obecność. 

 

"Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, Nie będą mówić: Oto tu (jest), albo: Oto tam. Bo Królestwo Boże jest wewnątrz was." Łk 17:20-21

 

 Gdy człowiek otrzymuje Ducha Bożego, odczuwa po raz pierwszy bożą miłość- odtąd może, poprzez Ducha Świętego, który zamieszkał w jego sercu, odczuwać ją stale. Warunkiem tego jest trwanie w Bogu- a jest to coś, czego trzeba się nauczyć. Jak? Trzeba nieustannie szukać Boga! I naprawdę starać się nie grzeszyć. Duch Święty jest nazywany w Piśmie Nauczycielem. Jego zadaniem, po tym, jak w nas zamieszka, jest wprowadzenie nas w całą prawdę. Wyjaśnianie nam rzeczy, których nie rozumiemy i odciąganie nas od rzeczy szkodliwych. 

 

"Królestwo moje nie jest z tego świata." Jn 18:36

 

Boga nie znajdziesz w rzeczach i praktykach tego świata. Bóg jest ponad tym wszystkim: czysty, nieskażony- i przez to niezrozumiały dla większości ludzi. Bóg jest czystą dobrocią, miłością, spokojem; szczęściem, sprawiedliwością. To rzeczy, których część ludzi pragnie, ale nie dostrzega nigdzie wokół. Nie znajdziesz w drugim człowieku idealnej miłości czy dobroci; nie znajdziesz tego w światowych rzeczach. Ale możesz ich DOŚWIADCZYĆ, zasmakować- i starać się trwać w tym, co znalazłeś. Jest bowiem możliwe realne odnalezienie Boga jako tej perły, której szukał kupiec (cytat powyżej) lub skarbu ukrytego w polu.

 

Tak jak już wcześniej zostało tu podane, Bóg jest Bogiem skrytym- należy go więc szukać. Większość ludzi w ogóle tego nie robi; część szuka, ale niedostatecznie. Bardzo niewielu znajduje. Dlaczego?

 

Generalnie ludziom na tym zależy. Wolą ten świat. Tymczasem ukryty Bóg daje ukryte skarby- które dane są za darmo ludziom, którzy kochają prawdę. 

 

"Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.  " Iz. 45:3

 

Bóg mówi: 

 

"Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz." Jer. 33:3

 

 Boga można i należy doświadczać- ponieważ Bóg żyje- jest Duchem- i właśnie dlatego to możliwe. Bóg poprzez Ducha Świętego zamieszkuje w sercu osoby, która staje się dzieckiem Bożym. I odtąd z serca takiej osoby- jak mówi Pismo- ciekną rzeki wody żywej. Czy czujesz teraz, że masz serce? Prawdopodobnie nie odczuwasz tego w jakiś szczególny sposób. Jeśli masz Ducha Świętego i wypełniasz przykazania, poczujesz, jak twoje serce ożywa- zacznie przez nie przepływać spokojny, ożywczy prąd bożej miłości. Będziesz czuł, jak napełnia je żywa woda, a wraz z nią spokój, ukojenie i radość. To nie są metafory. To są rzeczy, których możesz doświadczać: które Bóg może dać każdemu- bo jest dobry.  

 

"Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka." Ps 34:9"

 

SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE- realne doświadczenie; coś o czym można się przekonać; nie wyrozumowane stwierdzenie: "Bóg jest. Wierzę w niego... chyba". Ta druga postawa- najczęściej spotykana- jest na poziomie wiedzy; przyjęcia czegoś do wiadomości. Często wyłącznie przypuszczenia: "Bóg istnieje... chyba. Bardzo prawdopodobne, że tak jest..." Jeśli wiem, że istnieje taki kraj jak Hiszpania- to znaczy, że rozumowo przyjmuję do wiadomości jego istnienie. Mogę odtąd czytać o Hiszpanii, interesować się nią. Ale POZNAM Hiszpanię dopiero wtedy, kiedy tam pojadę i jej doświadczę. Dopóki będę wyłącznie czytać o Hiszpanii, będzie ona daleko; obca; jakby o lata świetlne oddalona. Podobnie jest z wiarą wielu ludzi: "Bóg jest gdzieś daleko; pewnie istnieje, ale... Czytam o Bogu- czytam Biblię, ale..." To jest martwa wiara. By poznać Hiszpanię, należy kupić bilet i tam przyjechać. By poznać Boga, należy w niego wierzyć i go szukać; spełniać przykazania, kochać prawdę...

 

 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. " Heb. 11:6

 

Czego tu właśnie potrzeba? Dziecięcej prostoty i zaufania wobec Boga. Idziesz do niego jak ufne dziecko do dobrego dorosłego, na którym można się oprzeć.

 

"Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim." Mt 13:3-4

 

A wiara- ta prawdziwa, żywa; odkąd powstała, rośnie w człowieku: 

 

"Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie." Mk 4:30-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukryty w polu

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com