Przykazania Nowego 

 

 

Kluczem do uzyskania wiary, która przenosi góry, jest stosowanie przykazań, które Chrystus zostawił nam w Nowym Testamencie. Mówią one o miłości do Boga realizowanej poprzez wszystkie myśli, czyny i odczucia. Drugim przykazaniem, będącym dopełnieniem pierwszego, jest przykazanie o miłości do innych ludzi- których mamy miłować tak, jak samych siebie. Nie jest to trudne, gdy stosujemy przykazanie pierwsze.

 Testamentu

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com