Owoce Ducha 

 

Owoce Ducha to dobre cechy, które wypływają z naszego wnętrza, jeśli mamy Ducha Świętego i jeśli się do niego stosujemy. Tylko przez obecność Ducha Świętego w nas i poprzez posłuszeństwo mu możemy przynosić tzw. owoce Ducha.

 

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,dobroć,wierność, łagodność, wstrzemięźliwość." Ga 5:22

 

Wszystko to jest nam dane razem, nie rozdzielnie- i nie musimy niczego udawać, bo owoce te daje nam Duch Święty. Nie można tych owoców wydać, polegając na sobie: jeśli cechy te nie wypływają z obecności Ducha Świętego w nas, są naszymi własnymi owocami. Ludzka miłość: emocje, życzliwość, zmysłowość. Ludzka radość może przejawiać się w hałaśliwym śmiechu i opowiadaniu nieprzyzwoitych dowcipów. Protestanci często znają dobrze Biblię- znają także ten werset- dlatego wiedzą, że powinni wydawać owoce Ducha. Dlatego często uśmiechają się często w zborach i udają pogodnych i radosnych. Tak jest, jeśli staramy się własnymi siłami wydać owoce, które dać może jedynie Duch. Wydawanie owoców Ducha wiąże się ściśle z zapieraniem się samego siebie, czyli swojej tzw. cielesności. "Cielesność" to biblijne określenie upadłej, bardzo niedoskonałej natury człowieka, z którą rodzimy się wszyscy. Biblia wyróżnia zarówno "owoce Ducha", jak i "uczynki ciała": 

 

"Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy" Ga 5:20-21

 

Człowiek, który nie ma Ducha Świętego, nie należy do Jezusa Chrystusa:

 

"Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy" Rz 8:9

 

Jeśli ktoś ma Ducha Świętego, ma też nową naturę, jaką daje przebywający w nim Duch: naturę zdolną do wydawania owoców. Problem w tym, że jesteśmy w ciele, oraz w tym, że wciąż możemy o sobie decydować, czyli także źle wybierać. Możemy się "osunąć" w cielesność- wybrać postępowanie według starej natury.

 

Duch Święty zamieszkuje w nas wraz z naszą wiarą i posłuszeństwem:

 

"Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie."  Jn 14:15-16 

 

Jeśli rzeczywiście pragniemy postępować według bożych przykazań i rzeczywiście się z pełnym zaangażowaniem się staramy to robić, Bóg daje nam swojego Ducha Świętego jako pomocnika i Pocieszyciela. Wtedy możemy doświadczyć tzw. odpoczynku w Duchu Świętym. Stan ten łączy się z wydawaniem owoców Ducha. 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com