Kto jest pośrednikiem 

między Bogiem a ludźmi?

 

Czy potrzebujemy świętych i Maryi, by się modlić? Czy modlitwa poprzez ich wstawiennictwo jest skuteczniejsza? Przejrzyjmy cytaty biblijne:

 

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.” 1 Tym 5

 

„O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi." Hebr 7: 22-25

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com