Kontakt z Bogiem. Co to znaczy?

 

Do czego wzywał Jezus Chrystus? Do pokuty. Grzech tworzy mur między Bogiem a człowiekiem. Poprzez grzech popełniony w ogrodzie Eden, człowiek został oddzielony od Boga. Sensem przyjścia Jezusa na ziemię było nawracanie ludzi: namawiał do obalania muru, który ich od Boga oddziela. Do wyrzeczenia się grzechu- pojednania z Bogiem. Jeśli człowiek wierzy w Jezusa i jeśli odwraca się od grzechu, Bóg daje mu łaskę.

 

Musimy być czyści w oczach Boga (bez grzechu), by móc się z nim skontaktować. Tak było w czasach Starego Testamentu, tak też jest i w Nowym. Musimy oczyszczać się przez spowiadanie się bezpośrednio Bogu. Bóg jest doskonały i dlatego, byśmy mogli nawiązać z nim kontakt, nie może być w nas grzechu. Wkraczanie w bożą obecność jest trudne i wymaga wiele wysiłku, ponieważ człowiek ma grzeszną naturę. Dlatego właśnie Jezus powiedział:

 

"A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je." Mt 11:12

 

Trzeba więc być upartym i zdeterminowanym. Nie zniechęcać się niepowodzeniami, ale prosić Boga i starać się; "stawać na rzęsach". Gdy w końcu zostaniesz wypełniony Duchem Świętym, będziesz to wiedział- i nauczysz się na własnym przykładzie, jak wchodzi się w bożą obecność.

 

Bóg ceni wytrwałość, wysłuchuje modlitw swoich świętych, nagradza ich posty i wyrzeczenia. By otrzymać tablice z dziesięciorgiem przykazań, Mojżesz pościł kilkadziesiąt dni. Jezus pościł na pustyni również bardzo długo, zanim zaczął nauczać. Eliasz, który, jak podaje Biblia, "był człowiekiem takim jak my", modlił się usilnie, by nie było deszczu i nie było deszczu trzy lata i sześć miesięcy.  

 

"Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego" Jk 5:16

 

Jak napisano już wcześniej, Bóg daje Ducha Świętego osobom, które kochają go i przestrzegają jego przykazań. Jeśli szczerze pokutowałeś, znasz dobrze Biblię i masz już Ducha Świętego, możesz go nie odczuwać, jeśli masz jakieś grzechy w swoim życiu i/lub nie pracujesz dla Boga: nie ewangelizujesz, nie składasz świadectwa etc. Wtedy jesteś jak sługa z jednej z przypowieści Jezusa, który zakopał powierzony mu talent w ziemi- gdy pan powrócił i zażądał od sługi powierzonego mu talentu, ten zwrócił mu go bez zysku. Tak stanie się z człowiekiem, który nie pracuje dla Boga- nie jest czynnym sługą, który inwestuje swój talent dla dobra Królestwa Bożego. 

 

Zobacz artykuł: KONSEKWENCJE GRZECHU

 

To jest właśnie kontakt z Bogiem. Bóg komunikuje się poprzez Ducha Świętego, którego daje ludziom, którzy w niego wierzą i są mu posłuszni: 

 

"Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni." Dz Ap 5:32

 

Zobacz artykuł: Funkcje Ducha 

 

Ale czy jesteś mu posłuszny? Skąd to możesz wiedzieć?... Większość ludzi nie zna treści Biblii, która dla chrześcijanina ma stanowić podręcznik. Dodatkowo, bez Ducha Świętego nie można zrozumieć Pisma.

 

Co więc robić? Pokutować. Jeśli człowiek pokutuje- szczerze i całym sercem odwraca się od grzechu i szuka Boga, Bóg daje się znaleźć: 

 

"Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca." Jer. 29:13

 

Najwyższy darowuje Ducha Świętego ludziom, którzy szukają prawdy całym sercem, wierzą w niego i odwracają się od grzechu. Duch Święty, jeśli jesteśmy mu posłuszni, obala mur między nami a Bogiem. 

 

Bóg w Starym Testamencie, a potem rzez Jezusa Chrystusa, mówił nam, byśmy nie grzeszyli. W dawnych czasach, w Starym Przymierzu, rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz dlatego, że Mojżesz był tego godny. Nie z powodu jego zaradności, pięknej powierzchowności, uzdolnień etc. (na to patrzy świat), ale z powodu jego POKORY. 

 

Dzięki pokorze możemy szukać Boga. Pysznemu ani to w głowie, bo pragnie żyć po swojemu. By Duch Święty mógł nas napełniać, musimy wpierw oczyścić się z grzechów: wyznawać je w modlitwie Bogu, chcąc odwrócić się od nich.

 

 

Kontakt

z Bogiem.

Co to znaczy?

 

Do czego wzywał Jezus Chrystus? Do pokuty. Grzech tworzy mur między Bogiem a człowiekiem.

 

Poprzez grzech popełniony w ogrodzie Eden, człowiek został oddzielony od Boga. Sensem przyjścia Jezusa na ziemię było nawracanie ludzi: namawiał do obalania muru, który ich od Boga oddziela. Do wyrzeczenia się grzechu- pojednania z Bogiem. Jeśli człowiek wierzy w Jezusa i jeśli odwraca się od grzechu, Bóg daje mu łaskę. Musimy być czyści w oczach Boga (bez grzechu), by móc się z nim skontaktować. Tak było w czasach Starego Testamentu, tak też jest i w Nowym. Musimy oczyszczać się przez spowiadanie się bezpośrednio Bogu. Bóg jest doskonały i dlatego, byśmy mogli nawiązać z nim kontakt, nie może być w nas grzechu. Wkraczanie w bożą obecność jest trudne i wymaga wiele wysiłku, ponieważ człowiek ma grzeszną naturę. Dlatego właśnie Jezus powiedział:

 

"A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je."

Mt 11:12

 

Trzeba więc być upartym i zdeterminowanym. Nie zniechęcać się niepowodzeniami, ale prosić Boga i starać się; "stawać na rzęsach". Gdy w końcu zostaniesz wypełniony Duchem Świętym, będziesz to wiedział- i nauczysz się na własnym przykładzie, jak wchodzi się w bożą obecność.

 

Bóg ceni wytrwałość, wysłuchuje modlitw swoich świętych, nagradza ich posty i wyrzeczenia. By otrzymać tablice z dziesięciorgiem przykazań, Mojżesz pościł kilkadziesiąt dni. Jezus pościł na pustyni również bardzo długo, zanim zaczął nauczać. Eliasz, który, jak podaje Biblia, "był człowiekiem takim jak my", modlił się usilnie, by nie było deszczu i nie było deszczu trzy lata i sześć miesięcy.  

 

"Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego"

Jk 5:16

 

Jak napisano już wcześniej, Bóg daje Ducha Świętego osobom, które kochają go i przestrzegają jego przykazań. Jeśli szczerze pokutowałeś, znasz dobrze Biblię i masz już Ducha Świętego, możesz go nie odczuwać, jeśli masz jakieś grzechy w swoim życiu i/lub nie pracujesz dla Boga: nie ewangelizujesz, nie składasz świadectwa etc. Wtedy jesteś jak sługa z jednej z przypowieści Jezusa, który zakopał powierzony mu talent w ziemi- gdy pan powrócił i zażądał od sługi powierzonego mu talentu, ten zwrócił mu go bez zysku. Tak stanie się z człowiekiem, który nie pracuje dla Boga- nie jest czynnym sługą, który inwestuje swój talent dla dobra Królestwa Bożego.

 

Zobacz artykuł: KONSEKWENCJE GRZECHU

 

To jest właśnie kontakt z Bogiem. Bóg komunikuje się poprzez Ducha Świętego, którego daje ludziom, którzy w niego wierzą i są mu posłuszni:

 

"Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni." Dz Ap 5:32

 

Zobacz artykuł: Funkcje Ducha

 

Ale czy jesteś mu posłuszny? Skąd to możesz wiedzieć?... Większość ludzi nie zna treści Biblii, która dla chrześcijanina ma stanowić podręcznik. Dodatkowo, bez Ducha Świętego nie można zrozumieć Pisma.

 

Co więc robić? Pokutować. Jeśli człowiek pokutuje- szczerze i całym sercem odwraca się od grzechu i szuka Boga, Bóg daje się znaleźć:

 

"Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca." Jer. 29:13

 

Najwyższy darowuje Ducha Świętego ludziom, którzy szukają prawdy całym sercem, wierzą w niego i odwracają się od grzechu. Duch Święty, jeśli jesteśmy mu posłuszni, obala mur między nami a Bogiem.

 

Bóg w Starym Testamencie, a potem rzez Jezusa Chrystusa, mówił nam, byśmy nie grzeszyli. W dawnych czasach, w Starym Przymierzu, rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz dlatego, że Mojżesz był tego godny. Nie z powodu jego zaradności, pięknej powierzchowności, uzdolnień etc. (na to patrzy świat), ale z powodu jego POKORY.

 

Dzięki pokorze możemy szukać Boga. Pysznemu ani to w głowie, bo pragnie żyć po swojemu. By Duch Święty mógł nas napełniać, musimy wpierw oczyścić się z grzechów: wyznawać je w modlitwie Bogu, chcąc odwrócić się od nich.

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com