Komu się kłaniać?

 

Czy wolno nam, według Pisma Świętego, padać do nóg lub w inny, podobnie uniżony sposób, oddawać cześć innym ludziom? Oto fragment Dziejów Apostolskich:

 

A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem.” Dz 10: 25-26

 

A gdyby objawił się nam anioł?… Św. Jan opisuje takie spotkanie w Apokalipsie:

 

„To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: „Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!” Ap. 22:8-9

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com