Kim są święci?

 

 

W Biblii, szczególnie często w Dziejach Apostolskich i Listach określenie „święty” jest używane w stosunku do… żyjących chrześcijan. Popatrzmy:

 

„Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu cezara. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [niech będzie] z duchem waszym!„ Flp 4 21-23

 

„Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.” Rz 16 1-2

 

„Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego.” Ef 4 10-12

 

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne.” Ef 5 3-4

 

„Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” 1 Kor 1-3

 

Ostatni fragment mówi nam, że wierzący są powołani do świętości. Wierzący w Chrystusa znajdują się  trakcie procesu, zwanego uświęcaniem. Dowiecie się o tym więcej w dalszych wpisach. Teraz dorzucę jeszcze fragment "Apokalipsy": 

 

„A gdy wziął zwój, cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem, a każdy z nich miał cytry i złotą czaszę pełną wonności, którymi są modlitwy świętych.” Obj 5:8

 

Złotą czaszą pełną wonności są modlitwy żyjących ludzi.

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com