Kim jest  i jak działa Diabeł

 

Kim jest diabeł? Jest władcą tego świata! W ten właśnie sposób określa go Jezus:

 

''Nie będę już z wami długo rozmawiał, nadchodzi bowiem władca tego świata, we mnie (on) jednak nic nie ma" Jn 14:30

 

Chociaż znajdował się na wrogim terytorium, Jezus nie był pod władzą diabła. Dlaczego? Nie było w nim nic, co od diabła pochodzi- nie miał w sobie żadnych demonów. Ponieważ nie grzeszył, diabeł "nie miał nic swojego w nim." W Biblii napisano, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Grzech jest tym, co zniewala człowieka przez przywiązanie do świata, rzeczy świata, zła i przemijania. Diabeł nęci człowieka rzeczami tego świata i rozmaitymi pożądaniami, wiedząc, że jeśli zdoła go przywiązać, człowiek zostanie z tym, co ziemskie i w konsekwencji nie osiągnie życia wiecznego. Ten świat jest pełen oszustwa i zwiedzenia, ponieważ rządzi nim diabeł. A diabeł jest kłamcą. Księga Apokalipsy mówi, że diabeł zwodzi cały świat:

 

"(...) szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię" Ap. 12:9 

 

Jezus Chrystus mówił o wąskiej ścieżce do życia wiecznego, którą mało kto znajduje. Cała reszta świata, poza ludźmi znajdującymi tę ścieżkę, jest pod panowaniem diabła. Tak mówi Biblia. Ludzie nie wierzą w Boga, bo są zmanipulowani przez Złego:

 

"A jeśli nawet nasza ewangelia pozostaje zakryta, zakryta jest wśród tych, którzy giną, w których bóg tego wieku zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga." 2 Kor 4:3-4

 

Diabeł jest oszustem- może objawić się w dowolnej postaci, by nas zwieść- zarówno w świecie duchowym (objawienia), jak i na płaszczyźnie fizycznej (ludzie, którzy wydają się święci, a w rzeczywistości pracują dla niego):

 

"(...)szatan sam przemienia się w Anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość." 2 Kor 11:14-15

 

Szatan używa intelektualnych sztuczek, ozdobnych mów, pokrętnej retoryki, manipulacji- jego wysłannik potrafi "udowodnić", że białe jest czarne a czarne białe i napisać o tym dzieło w czterech tomach. I, byś nie odważył się protestować, wesprzeć się swoim autorytetem wybitnego znawcy barw.

 

"Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę." 2 Kor 11:3

 

Kiedy widzimy człowieka, który kocha manipulacje i żyje dla niszczenia swojego sąsiada- człowieka, którego cała istota brzydzi się i wzdraga przed szczerością- człowieka, który nie ma sumienia- wiemy, że taka osoba pochodzi od diabła:

 

"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." Jn 8:44

 

Bóg wie, kto jest szczery i będzie chciał pokutować, bo pociąga go dobro- a komu sprawia przyjemność czynienie zła. Tej drugiej kategorii- ludzi, którzy kochają zło- należy się wystrzegać. Ludziom Złego smakuje to, co smakuje Złemu. Ich wola jest sprzęgnięta całkowicie z jego wolą. Nie wiedzą jedynie, że są oszukani przez diabła, który wykorzystuje ich do swoich celów.

 

"Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając." 2 Tm 3:13

 

Jedni robią to świadomie (sataniści), inni nie. W gruncie rzeczy chodzi o tkwienie w kłamstwie- a człowiek, który nie ma kontaktu z Bogiem- czyli najwyższą prawdą, miłością i źródłem wszystkiego, co naprawę dobre- w mniejszym lub większym stopniu tkwi w kłamstwie.  

 

"Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w (mocy) złego." 1 Jn 5:19 

 

Jezus powiedział, że jego królestwo jest nie w tego świata- i on sam nie jest z tego świata. Kiedy był kuszony przez diabła a pustyni, diabeł próbował go przekupić: sprawić, by wybrał władzę, zaszczyty i bogactwa i przedłożył te rzeczy nad Boga. Bo diabeł ma dostęp do tych rzeczy i daje je ludziom, którzy mu służą. Jeśli człowiek podejmie się spełniać jakieś szczególnie ważne zadanie diabła, diabeł da mu bogactwo materialne, sławę itp. W ten sposób nagradza swoich ludzi. Człowiek, który służy Bogu dostaje od niego coś innego- bogactwo w sferze duchowej. Oboje: człowiek Boga i człowiek diabła, zostaną w końcu wchłonięci przez to, czemu się oddają: człowiek boży pójdzie do nieba, człowiek do piekła. To, czemu oddawali się za życia, znajdzie odzwierciedlenie w tym, co w tym, co stanie się z nimi po śmierci. W gruncie rzeczy śmierć jest zerwaniem zasłony- ten świat jest iluzją. To, co robimy, ma znaczenie w świecie duchowym. Kiedy grzeszymy, zaprzedajmy się określonym demonom. W świecie duchowym mają one nas na uwięzi- napisano: każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Dlatego tak trudno zerwać z nałogiem czy schematem postępowania. W świecie duchowym dane demony mają w nas zaczepione haki; jesteśmy związani duchowymi linami. Jeśli umrzemy w grzechu, demony, którym- świadomie lub nie- służyliśmy przez całe życie poprzez grzech- przyjdą po nas i wezmą nasze dusze do piekła. Bo będą miały do tego prawo. Dlatego, byśmy zostali zbawieni, mamy przestać grzeszyć- by władca tego świata nie miał niczego swojego w nas. Sami nie możemy tego dokonać: tego może dokonać Duch Boży w nas. Paradoksalnie problem tkwi w tym, że mamy wolną wolę: możemy się Duchowi podporządkowywać lub nie (JEŚLI go mamy- SPRAWDŹ CZY MASZ DUCHA ŚWIĘTEGO i jak go otrzymać). Gdy zostajemy chrześcijanami, rozpoczyna się WALKA DUCHOWA, która będzie trwała do końca życia- lub do momentu wyrzeczenia się Boga i świadomego stanięcia po stronie diabła.

 

Diabeł jest nazywany naszym PRZECIWNIKIEM:

 

"Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć."

 

Diabeł walczy przeciwko nam i próbuje nas pochłonąć. 

 

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich." Ef 6:12

 

Demony nie są w piekle, ale obok nas- a także w ludziach. Człowiek może mieć demony- nawet liczne- i wiedzieć, co się wokół niego dzieje. Niestety przeważnie posiadanie demona kojarzy się z opętaniem- czyli stanem, w którym człowiek nie jest świadomy i popełnia dziwne, groźne i niezrozumiałe dla otoczenia czyny. Tego rodzaju opętanie może wystąpić, jeśli człowiek "wchłonął" bardzo dużo demonów. Świadczy o tym historia, która przydarzyła się kiedyś Jezusowi. Wygonił on mianowicie LEGION demonów (czyli ich wielkie ilości) z opętanego człowieka, który był szaleńcem i terroryzował okolicę. On już sam nie wiedział, co się z nim dzieje- demony całkowicie przejęły nad nim kontrolę. 

 

"I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś żyliście tak, jak ten świat, według władcy rządzącego powietrzem – ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa." Ef 2:2

 

To tak jakby niemal wszyscy wokół mieli grypę i zarażali się wzajemnie i tylko wyjątkowa odporność ratowała przed zachorowaniem. Demony są wszędzie- Biblia mówi o tym wyraźnie: nazywa je duchami rządzącymi w powietrzu; to drapieżniki, czyhające na ludzkie dusze- apostoł porównał szatana do lwa szukającego żeru. 

 

To tak jakby niemal wszyscy wokół mieli grypę i zarażali się wzajemnie i tylko wyjątkowa odporność ratowała przed zachorowaniem. Demony są wszędzie- Biblia mówi o tym wyraźnie: nazywa je duchami rządzącymi w powietrzu; to drapieżniki, czyhające na ludzkie dusze- apostoł porównał szatana do lwa szukającego żeru. 

 

Czy daje ci spokój, gdy zostajesz chrześcijaninem? Nie. Tym bardziej chce cię pochłonąć- bo jesteś kąskiem, który mu się wymknął. Diabeł atakuje bardzo po nawróceniu: 

 

"Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały." Pt 14:12-13

 

By pokonać diabła, należy poddać się całkowicie Bogu:

 

"Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was." Jk 4:7

 

Znaczy to: trwać w Bogu- nie odpowiadać złem za zło, przestrzegać przykazań- nie grzeszyć, pracować dla Boga- i nieustannie się modlić. Tego wymaga od nas Pismo i to właśnie klucz, by trwać w Bogu i wygrywać. Znaczy to: trwać w Bogu- nie odpowiadać złem za zło, przestrzegać przykazań- nie grzeszyć, pracować dla Boga- i nieustannie się modlić. Tego wymaga od nas Pismo i to właśnie klucz, by trwać w Bogu i wygrywać.

 

"Każdy kto czyni grzech, czyni bezprawie, a grzech jest bezprawiem.  A wiecie, że on się pojawił, aby wziąć grzechy nasze i w nim grzechu nie ma. Każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał." 1 Jn 3:4-7

 

Dopiero, gdy zaczniemy zapierać się siebie- swojej grzesznej natury i rzeczywiście starać się wypełniać przykazania, będziemy mogli go poznać. By nie grzeszyć, należy również kontrolować słowa: Pismo nakazuje nam w tym względzie daleko idącą wstrzemięźliwość:

 

"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi." Mt 5:37

 

Dlatego nie powinniśmy np. uczestniczyć w debatach, sporach i kłótniach o doktryny, którymi tak często oddają się wierzący. Powinniśmy- dzięki mocy darowanej nam przez Boga- umieć rozpoznawać złych ludzi, nawet jeśli z pozoru są bardzo poczciwi i przyjacielscy:

 

 

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami." Mt 7:15

 

Duch Prawdy- jeśli go mamy, pozwala nam widzieć więcej- sprawia, że nasz wzrok staje się przenikliwy i potrafi rozróżnić prawdę od fałszu.

 

Jako że diabeł jest władcą tego świata i panem fałszu, człowiek jest niezwykle podatny na kierowanie się fałszem. Diabeł posługuje się fałszem na wszystkich możliwych płaszczyznach. Bardzo często stosuje fałszywe oskarżenia. Jak Biblia nazywa diabła? Oskarżycielem braci.  

 

"(...) oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem." Ap 12:10

 

Usiłuje wszelkimi możliwymi sposobami "udowodnić" człowiekowi grzech. Szuka, do czego by się tylko mógł przyczepić- i oskarża, oskarża, oskarża. Prawdziwie lub nie: jego misją jest zniszczenie. A misją chrześcijanina jest trwanie w Bogu i nie dawanie REALNEGO powodu do oskarżeń. Jeśli są: trzeba je przewalczyć- jeśli nie, należy ufać Bogu, który jest twierdzą, w której można się ukryć- i sprawiedliwością, która w swoim czasie ukaże przeciwników. 

 

Zbroja boża 

 

"Przywdziejcie całą zbroję bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

 

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

 

Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju

 

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże- wśród wszelakiej modlitwy i błagania. przy każdej sposobności módlcie się w duchu!" Ef. 6:13-18

 

Chcesz pokonać diabła- potrzebujesz zbroi bożej!

 

Składa się na nią:

 

1)Prawda,

2)Sprawiedliwość,

3)Gotowość głoszenia ewangelii

(nie tylko sama gotowość- trzeba głosić!)

4)Wiara,

5)Słowo Boże (znajomość Pisma)

 

Zbroję bożą spaja modlitwa. Bo modlitwa jest kontaktem z Ojcem. 

 

 

Antychryst:

 

"Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić." 2 Tes 2:9-10

 

Antychryst pojawi się wśród znaków i cudów- i zostanie przyjęty przez ludzi, na których zrobi to wrażenie. Będą to ludzie, którym wystarczy cokolwiek nadprzyrodzonego i potężnego, by się temu podporządkować. Nie będą pytać o prawdę, drążyć, wątpić- nie- ale pójdą za kłamstwem, za tym, co widowiskowe. Wybiorą kłamstwo, bo zawsze wcześniej wybierali kłamstwo. 

 

Fałszywi prorocy posługują się znakami i cudami- są to sztuczki stosowane przed diabła, który jest zdolnym sztukmistrzem. Są dwa źródła mocy: Bóg i diabeł. Bóg jest nieskończenie potężniejszy od diabła, ale moc od diabła znacznie łatwiej pozyskać, ponieważ nie jest wymagający i chce usidlić każdego swoimi podarkami.  

 

"Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli (by można) i wybrane." Mt 24:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabeł jest oszustem- może objawić się w dowolnej postaci, by nas zwieść- zarówno w świecie duchowym (objawienia), jak i na płaszczyźnie fizycznej (ludzie, którzy wydają się święci, a w rzeczywistości pracują dla niego):

 

"(...)szatan sam przemienia się w Anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. " 2 Kor 11:14-15

 

Szatan używa intelektualnych sztuczek, ozdobnych mów, wykrętnej retoryki, manipulacji- jego wysłannik potrafi "udowodnić" że białe jest czarne a czarne białe i napisać o tym dzieło w czterech tomach. I, I, byś nie odważył się protestować, wesprzeć się swoim autorytetem wybitnego znawcy barw.

 

"Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł ewę." 2 Kor 11:3

 

Kiedy widzimy człowieka, który kocha manipulacje i żyje dla niszczenia swojego sąsiada- człowieka, którego cała istota brzydzi się i wzdraga przed szczerością- człowieka, który nie ma sumienia- wiemy, że taka osoba pochodzi od diabła:

 

"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." Jn 8:44

 

Bóg wie, kto jest szczery i będzie chciał pokutować, bo pociąga go dobro- a komu sprawia przyjemność czynienie zła. Tej drugiej kategorii- ludzi, którzy kochają zło- należy się wystrzegać. Ludziom Złego smakuje to, co smakuje Złemu. Ich wola jest sprzęgnięta całkowicie z jego wolą. Nie wiedzą jedynie, że są oszukani przez diabła, który wykorzystuje ich do swoich celów.

 

Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając." 2 Tm 3:13

 

Jedni robią to świadomie (sataniści), inni nie. W gruncie rzeczy chodzi o tkwienie w kłamstwie- a człowiek, który nie ma kontaktu z Bogiem- czyli najwyższą prawdą, miłością i źródłem wszystkiego, co naprawę dobre- w mniejszym lub większym stopniu tkwi w kłamstwie.  

 

"Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w (mocy) złego." 1 Jn 5:19 

 

Jezus powiedział, że jego królestwo jest nie w tego świata- i on sam nie jest z tego świata. Kiedy był kuszony przez diabła a pustyni, diabeł próbował go przekupić: sprawić, by wybrał władzę, zaszczyty i bogactwa i przedłożył te rzeczy nad Boga. Bo diabeł ma dostęp do tych rzeczy i daje je ludziom, którzy mu służą. Jeśli człowiek podejmie się spełniać jakieś szczególnie ważne zadanie diabła, diabeł da mu bogactwo materialne, sławę itp. W ten sposób nagradza swoich ludzi. Człowiek, który służy Bogu dostaje od niego coś innego- bogactwo w sferze duchowej. Oboje: człowiek Boga i człowiek diabła, zostaną w końcu wchłonięci przez to, czemu się oddają: człowiek boży pójdzie do nieba, człowiek diabła do piekła. To, czemu oddawali się za życia, znajdzie odzwierciedlenie w tym, co w tym, co stanie się z nimi po śmierci. W gruncie rzeczy śmierć jest zerwaniem zasłony- ten świat jest iluzją. To, co robimy, ma znaczenie w świecie duchowym. Kiedy grzeszymy, zaprzedajmy się określonym demonom. W świecie duchowym mają one nas na uwięzi- napisano: każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Dlatego tak trudno zerwać z nałogiem czy schematem postępowania. W świecie duchowym dane demony mają w nas zaczepione haki; jesteśmy związani duchowymi linami. Jeśli umrzemy w grzechu, demony, którym- świadomie lub nie- służyliśmy przez całe życie poprzez grzech- przyjdą po nas i wezmą nasze dusze do piekła. Bo będą miały do tego prawo. Dlatego, byśmy zostali zbawieni, mamy przestać grzeszyć- by władca tego świata nie miał niczego swojego w nas. Sami nie możemy tego dokonać: tego może dokonać Duch Boży w nas. Paradoksalnie problem tkwi w tym, że mamy wolną wolę: możemy się Duchowi podporządkowywać lub nie (JEŚLI go mamy- SPRAWDŹ CZY MASZ DUCHA ŚWIĘTEGO i jak go otrzymać). Gdy zostajemy chrześcijanami, rozpoczyna się WALKA DUCHOWA, która będzie trwała do końca życia- lub do momentu wyrzeczenia się Boga i świadomego stanięcia po stronie diabła.

 

Diabeł jest nazywany naszym PRZECIWNIKIEM:

 

"Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć." 1 Pt 5:8

 

Diabeł walczy przeciwko nam i próbuje nas pochłonąć. 

pochłonąć. 

 

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich." Ef 6:12

 

Demony nie są w piekle, ale obok nas- a także w w ludziach. Człowiek może mieć demony- nawet liczne- i wiedzieć, co się wokół niego dzieje. Niestety przeważnie posiadanie demona kojarzy się z opętaniem- czyli stanem, w którym człowiek nie jest świadomy i popełnia dziwne, groźne i niezrozumiałe dla otoczenia czyny. Tego rodzaju opętanie może wystąpić, jeśli człowiek "wchłonął" bardzo dużo demonów. Świadczy o tym historia, która przydarzyła się kiedyś Jezusowi. Wygonił on 

mianowicie LEGION demonów (czyli ich wielkie ilości) z opętanego człowieka, który był szaleńcem i terroryzował okolicę. On już sam nie wiedział, co się z nim dzieje- demony całkowicie przejęły nad nim kontrolę. 

 

"I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś żyliście tak, jak ten świat, według władcy rządzącego powietrzem – ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa." Ef 2:2

 

To tak jakby niemal wszyscy wokół mieli grypę i zarażali się wzajemnie i tylko wyjątkowa odporność ratowała przed zachorowaniem. Demony są wszędzie- Biblia mówi o tym wyraźnie: nazywa je duchami rządzącymi w powietrzu; to drapieżniki, czyhające na ludzkie dusze- apostoł porównał szatana do lwa szukającego żeru. 

 

Czy daje ci spokój, gdy zostajesz chrześcijaninem? Nie. Tym bardziej chce cię pochłonąć- bo jesteś kąskiem, który mu się wymknął. Diabeł atakuje bardzo po nawróceniu: 

 

Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały." Pt 14:12-13

 

By pokonać diabła, należy poddać się całkowicie Bogu:

 

"Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was." Jk 4:7

 

Znaczy to: trwać w Bogu- nie odpowiadać złem za zło, przestrzegać przykazań- nie grzeszyć, pracować dla Boga- i nieustannie się modlić. Tego wymaga od nas Pismo i to właśnie klucz, by trwać w Bogu i wygrywać. Znaczy to: trwać w Bogu- nie odpowiadać złem za zło, przestrzegać przykazań- nie grzeszyć, pracować dla Boga- i nieustannie się modlić. Tego wymaga od nas Pismo i to właśnie klucz, by trwać w Bogu i wygrywać.

 

 "Każdy kto czyni grzech, czyni bezprawie, a grzech jest bezprawiem.  A wiecie, że on się pojawił, aby wziąć grzechy nasze i w nim grzechu nie ma. Każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał." 1 Jn 3:4-7

Dopiero, gdy zaczniemy zapierać się siebie- swojej grzesznej natury i rzeczywiście starać się wypełniać przykazania, będziemy mogli go poznać. By nie grzeszyć, należy również kontrolować słowa: Pismo nakazuje nam w tym względzie daleko idącą wstrzemięźliwość:

 

"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi." Mt 5:37

 

Dlatego nie powinniśmy np. uczestniczyć w debatach, sporach i kłótniach o doktryny, którymi tak często oddają się wierzący. Powinniśmy- dzięki mocy darowanej nam przez Boga- umieć rozpoznawać złych ludzi, nawet jeśli z pozoru są bardzo poczciwi i przyjacielscy:

 

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami." Mt 7:15

 

Duch Prawdy- jeśli go mamy, pozwala nam widzieć więcej- sprawia, że nasz wzrok staje się przenikliwy i potrafi rozróżnić prawdę od fałszu.

 

Jako że diabeł jest władcą tego świata i panem fałszu, człowiek jest niezwykle podatny na kierowanie się fałszem. Diabeł posługuje się fałszem na wszystkich możliwych płaszczyznach. Bardzo często stosuje fałszywe oskarżenia. Jak Biblia nazywa diabła? Oskarżycielem braci.  

 

"(...) oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem." Ap 12:10

 

Usiłuje wszelkimi możliwymi sposobami "udowodnić" człowiekowi grzech. Szuka, do czego by się tylko mógł przyczepić- i oskarża, oskarża, oskarża. Prawdziwie lub nie: jego misją jest zniszczenie. A misją chrześcijanina jest trwanie w Bogu i nie dawanie REALNEGO powodu do oskarżeń. Jeśli są: trzeba je przewalczyć- jeśli nie, należy ufać Bogu, który jest twierdzą, w której można się ukryć- i sprawiedliwością, która w swoim czasie ukaże przeciwników. 

 

Zbroja boża 

 

"Przywdziejcie całą zbroję bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. weźcie też hełm zbawienia i miecz 

ducha, to jest Słowo Boże- wśród wszelakiej modlitwy i błagania. przy każdej sposobności módlcie się w duchu!" Ef. 6:13-18

 

 

Chcesz pokonać diabła- potrzebujesz zbroi bożej!

 

Składa się na nią:

 

1)Prawda,

2)Sprawiedliwość,

3)Gotowość głoszenia ewangelii (nie tylko sama gotowość- trzeba głosić!)

4)Wiara,

5)Słowo Boże (znajomość Pisma)

 

Zbroję bożą spaja modlitwa. Bo modlitwa jest kontaktem z Ojcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com