Bóg istnieje, bo...

 

Skąd mamy wiedzieć, że Bóg istnieje? Czy wiara jest zawsze ślepa- czy jest wyłącznie samym przypuszczeniem? Wierzymy w Boga, ale nie mamy pewności- Bóg jest gdzieś daleko, nie odpowiada na modlitwy, w żaden sposób nie komunikuje się z nami; ewentualnie mamy jakieś niepozorne przypadki w naszym życiu, które można by od biedy uznać za boską interwencję. Czy tak jest w twoim przypadku? Bo mam wrażenie, że w taki sposób wierzy większość ludzi. To, co teraz piszę, nie jest niezgodne z tematem artykułu. To, co chcę tutaj powiedzieć: Bóg komunikuje się. Przez swojego Ducha Świętego. Co więcej, jak podaje Biblia, BÓG JEST DUCHEM. Jezus powiedział, że kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzić się na nowo, czyli przyjąć Ducha Bożego. Duch Święty, jeśli go masz (szerzej o tym: skąd wiedzieć, czy masz Ducha Świętego), komunikuje się z twoim duchem. Jest to komunikacja ponadnaturalna. Wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym- nie musisz sobie tego wmawiać. Masz świadectwo w twoim wnętrzu. Bóg mieszka w tobie przez Ducha Świętego.

 

"Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi." Rz 8:16

 

UWAGA! NIE WMAWIAJ SOBIE TEGO. MUSISZ WIEDZIEĆ.

 

Bóg komunikuje się z ludźmi, którzy prawdziwie uwierzyli: obdarza ich swoim Duchem Świętym. Jest o tym mowa w Biblii:

 

Duch Święty jest Duchem prawdy- zamieszkuje w człowieku i pokazuje mu, co jest prawdą, a co fałszem:

 

"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi." Jn 16:13-14

 

"WAM OBJAWI"- powiedział Jezus. Duch Święty uczy człowieka i OBJAWIA mu prawdę. Jest nauczycielem człowieka. Bóg osobiście uczy człowieka, jeśli ten narodził się z Ducha. 

 

"Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy." Rz 8:9

 

-taka osoba kocha świat, grzech; nie rozumie ewangelii- nie ma bowiem Ducha Prawdy-Ducha Świętego. Napisane jest, że świat nie zna Boga:

 

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie." Jn 14:16-17

 

Jeśli świat nie zna Ducha Prawdy, znaczy to, że nie zna go OGÓŁ ŚWIATA, prawie wszyscy go nie znają. Tak jest rzeczywiście, bowiem Jezus mówił o wąskiej ścieżce prowadzącej do życia wiecznego, którą znajduje niewielu ludzi. Człowiek, który ma Ducha, jest obdarzony życiem nadprzyrodzonym; nosi w sobie kawałek nieśmiertelności- ponieważ Duch Święty jest Bogiem, a Bóg jest nieśmiertelny. I to dzięki obecności Ducha w sobie będzie mógł kiedyś, po śmierci, zmartwychwstać i wejść do nieba (SĄ JESZCZE INNE WARUNKI UZYSKANIA TRWAŁEJ NIEŚMIERTELNOŚCI). 

 

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystko nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję." Jn 14:26-27

 

Duch Święty POCIESZA dziecko boże w trudnych sytuacjach; daje mu POKÓJ, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKIE ZROZUMIENIE- pokój duszy, którego doświadczenie bez Boga jest niemożliwe. 

 

"O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie." Flp 4:6-7

 

Duch Święty mieszka w sercu dziecka bożego i pozwala mu doświadczać ponadnaturalnej, bożej miłości. Podkreślam, jest to miłość ponadnaturalna. Kiedy jej doświadczasz, doświadczasz czegoś nieopisanie niezwykłego i żadną miarą nie można tego porównać z miłością ziemską. 

 

"Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą." Ef 3:14-19

 

Duchem Świętym można się bowiem napełniać. 

 

"Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże." Ap. 4:31

 

Duch Święty jest Bogiem- Bóg jest doskonałą miłością, a doskonała miłość usuwa strach

 

Apostołowie byli prześladowani. Dlaczego? Bo część ludzi, która ich słuchała, żyła w grzechach i kochała grzechy. Apostołowie demaskowali tych ludzi jako złych, zepsutych; godnych potępienia. Duch Święty działał przez bożych ludzi:

 

"On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony." Jn 16:8-11

 

Podobnie jak Jezus wcześniej, jego uczniowie przychodzili do ludzi i mówili im prawdę. Ci, którzy nie chcieli zmian i kochali zło, wszczynali prześladowania.

 

Duch Święty płynie z wnętrza dziecka bożego:

 

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie- niech przyjdzie do mnie i pije! Jak rzekło Pismo: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego." Jn 7:37-39

 

Bóg objawia swoje prawdy przez Ducha Świętego:

 

"Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego."​ 1 Kor 2:10 

 

Człowiek, który narodził się z Boga, jest pouczany przez samego Boga:

 

"Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył." 1 Jn 2:27

 

...i nie potrzebuje żadnego innego nauczyciela, ponieważ sam Bóg go uczy.

A któż większy nad Boga?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com

Nowa seria: