...Jak się modlić, by Bóg nas wysłuchał?

 

Bóg cię wysłucha, gdy: 1)  Masz czyste sumienie

 

"Bóg grzeszników nie wysłuchuje." Jn 9:31

 

Dlatego, jeśli coś obciąża ci sumienie, należy wyznać to Bogu i przeprosić, a także podjąć decyzję o zwalczaniu danej cechy/powstrzymywaniu się w przyszłości od podobnych zachowań.

 

Zobacz: JAK WALCZYĆ Z GRZECHEM

 

"(...) jeśli ukorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy."2 Krn 7:14

 

Bóg ceni modlitwy uczciwych ludzi:

 

"Ofiara występnych obrzydła dla Pana, upodobaniem Jego są modły uczciwych." Prz 15:8

 

2) Jesteś pokorny.

 

"Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę." Jak 4:6

 

Pokora jest przeciwstawna pysze, czyli wywyższaniu się, puszeniu, przekonaniu o własnej wyjątkowości. Pokorny człowiek potrafi przyznać się do błędu i jego "ja" nie przysłania mu rzeczywistości.

 

3) Jesteś wytrwały.

 

Jezus powiedział, aby modlić się i nie ustawać- i by modlić się usilnie, do skutku. Ponieważ:

 

"Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego."

 

Trzeba więc być nie tylko wytrwałym, ale i sprawiedliwym! Zobaczmy, co Biblia mówi o modlitwach wytrwałego i sprawiedliwego Eliasza:

 

"Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy." Jak 5:16

 

4) Nie modlisz się na pokaz.

 

Bóg nie pochwala obłudy- nie lubi, gdy człowiek udaje- chce autentycznej pobożności:

 

"Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." Mt 6:6

 

5) Chwalisz Boga.

 

Bóg pragnie, byśmy go czcili:

 

"Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę." Jn 9:31

 

Ale, jak już wiemy, pragnie również naszego posłuszeństwa.

 

6) Pełnisz wolę bożą.

 

"Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę."Jn 9:31

 

Pełnisz wolę bożą- to się mu podoba i wysłuchuje twoje modlitwy. 

 

7) Modlisz się o dobre rzeczy.

 

O rzeczy, które podobają się Bogu. Jeśli ktoś modli się o to, by zachorował jego sąsiad, bo go nienawidzi- to nie modli się według woli bożej. Bóg pragnie dobrych i sprawiedliwych rzeczy. Nie chce, by ludzie prosili go np. o najnowszy model samochodu:

 

"Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz." Jak 4:3

 

8) Jesteś szczery.

 

Bóg zna myśli każdego i wie, czy jesteśmy szczerzy, czy nie.

 

"Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają; wszystkich wzywających go szczerze." Ps 145:18

 

9) Boisz się Boga.

 

Bóg decyduje o losie człowieka i jest jego sędzią, dlatego należy się go bać. Księga Przysłów mówi, że bojaźń pańska jest początkiem umiejętności. Prz 9:10

 

Jeśli boimy się Boga, mamy do niego szacunek i staramy się zachowywać przykazania. A Bóg:

 

"Spełnia wolę tych, którzy się go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą." Ps 145:19

 

 

 

 

Dlaczego Bóg nie wysłuchuje modlitw? 

 

Duża część modlitw, które ludzie wznoszą, nie zostaje wysłuchana. Ludzie modlą się i modlą, ale nic się nie spełnia; nie dostają tego, o co proszą. Dlaczego? Wymienię tu powody takiego stanu rzeczy.

 

Jeśli Bóg NIE WYSŁUCHUJE twoich modlitw, może to znaczyć, że:

 

1) Masz nieczyste sumienie. 

 

Oczywiście, możesz być sprawiedliwy we własnych oczach- ale nie jest w oczach Boga. Nie wysłucha on modlitw kogoś, kto nie przestrzega przykazań; kogo serce nie jest szczere i czyste- nastawione na dobro. 

 

"Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon." Jak 5:17-18

 

Twoje modlitwy nie mają mocy? Trzeba zbliżyć się do Boga i pokutować, a także czytać Biblię, by poznać przykazania i zobaczyć, co może sprawiać, że nie jesteś sprawiedliwy w oczach Boga. 

 

"Bóg grzeszników nie wysłuchuje". Jn 9:31

 

2) Nie jesteś wytrwały.

 

Spójrzmy jeszcze raz na fragment Pisma, przytoczony w punkcie 1.:

 

"Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego." Jak 5:17

 

Jezus mówił, by nie zniechęcać się w modlitwie, gdy nie otrzymujemy, czego chcemy, ale by prosić wytrwale- aż do skutku:

 

"Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą." Łk 11:5-9

 

3) Brak ci wiary.

 

Prosisz Boga nieśmiało, może nawet wątpiąc w jego istnienie. 

 

Człowiek, który się modli:

 

"Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości, jest podobny do fali morskiej, wzbudzanej wiatrem i miotanej tu i tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym, niestałym we wszystkich swoich drogach." Jak 1:6

 

Wiara jest kluczowa:

 

"Miejcie wiarę w Boga! zaprawdę powiadam wam: kto powie tej górze: "podnieś się i rzuć w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. dlatego powiadam wam: wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie." Mk 11:22-24

 

4) Żywisz do kogoś urazę.

 

Dalsza część wyżej przytoczonego cytatu brzmi:

 

"A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze."  Mk 11:22-25​ 

 

Bóg nie wysłuchuje modlitwy człowieka pełnego jadu. Bo, nawet jeśli zostałeś skrzywdzony, a nie przebaczyłeś, jad jest właśnie w tobie i cię zżera. To jest właśnie nieprzebaczenie. 

 

5) Modlisz się o niewłaściwe rzeczy.

 

Nie jest wolą Boga, byś mieszkał w rozległej willi z basenem i miał własny helikopter. I tak dalej. Rzeczy, o które ludzie się modlą, mogą nie podobać się Bogu. 

 

"Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz." Jak 4:3

 

Bóg nie chce dawać nam rzeczy niepotrzebnych- które mogłyby nas zepsuć, skłonić do grzechu. Ani rzeczy dla nas niewłaściwych: np. załóżmy, że zakochałaś się w kimś i prosisz Boga, żeby dał ci na męża właśnie jego. I nic. Nie dlatego, że Bóg cię nie kocha, ale dlatego, że ten człowiek by cię bił. Albo byście do siebie w ogóle nie pasowali. 

 

6) Nie interesuje cię Biblia, przykazania boże

 

Masz jakieś swoje/wyuczone pojęcie Boga, ale szkoda ci czasu na poznawanie jego praw- lekturę Pisma Świętego:

 

"U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest obrzydliwością." Prz 28:9

 

Jest to rodzaj interesowności: potrzebuję czegoś od Boga, więc idę do niego; a tak poza tym, nie obchodzi mnie to, czego on chciałby ode mnie. 

 

7) Jesteś pełen pychy.

 

Twoje osiągnięcia są najlepsze, jesteś najlepszy, najpiękniejszy- a wokół sami idioci etc. Wikipedia tak definiuje pychę:

 

"Pycha (łac. superbia) – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja."

 

Bogu nie podoba się pycha, dlatego:

 

"...sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę." Jak 4:6

 

8) Udajesz, że jesteś pobożny.

 

Jezus nie pochwalał popisywania się przed innymi:

 

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę." Mt 6:5

 

9) "Klepiesz modlitwy".

 

"A modląc się, nie używajcie pustych powtórzeń jak ci, którzy są z narodów*." Mt 6:7

 

Nie należy modlić się bez zastanowienia, używając gotowych formułek. Nie należy modlić się schematycznie; uważać, że gdy odmówię taką a taką modlitwę, stanie się to a to. Bóg jest żywy i chce mieć z nami kontakt. Wyobraź sobie, że przychodzisz do kogoś, kogo kochasz, ze z góry ustalonym, bardzo sztywnym scenariuszem rozmowy, którą zamierzasz z nim przeprowadzić. Pewnie trudno sobie coś takiego wyobrazić. A Bóg chce- ba, wręcz nakazuje- byś go kochał. Chce więc, byś powierzał mu swoje prośby i pytał się go o rzeczy, których nie wiesz. Nie chce więc gotowych formułek- "klepania" modlitw; "pustych powtórzeń".  

 

*z narodów innych niż Izrael. Chodzi o ludzi, którzy nie wierzą w Boga biblijnego

 

Modlitwa ma moc. Z przytoczonych na tej stronie cytatów można wysnuć wiosek, że należy być dobrym i przepełnionym dobrocią: nie pozwalać, by nawet zła myśl zaciemniła niebo tej dobroci. Można to osiągnąć dzięki wierze, Duchowi Świętemu w nas. Dobroć i miłość w czystej formie to siły lekkie, czyste, ożywcze i nie ma w nich miejsce na zwątpienie i strach. Taki jest właśnie Duch Święty. Nawet troska jest czymś, co obciąża serce. Bóg nie chce, byśmy się martwili- ale chce, by oprzeć się na nim. 

 

"O nic się nie martwcie, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby Bogu." Flp 4:6

 

Modlitwa jest panaceum na wszystko: mamy modlić się nieustannie i niezależnie od okoliczności życiowych. Jeśli jesteśmy syci- dziękować; jeśli pragniemy: prosić. Biblia mówi, by modlić się nieustanie. Modlitwa jest źródłem siły: naszym usiłowaniem kontaktu z Bogiem- i, jak się już nam uda ten kontakt nawiązać, trwaniem w nim: w źródle mocy i miłości. 

 

"Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością." 1 Tm 2:1

 

"(...) zawsze potrzeba się modlić, a nie ustawać." Łk 18:1 

 

Nieustanna modlitwa ma nam zapewnić trwanie w stanie wolnym od grzechu, a to z kolei jest gwarantem pełniejszej obecności Ducha Świętego w nas.

 

zobacz: zapłatą za grzech jest śmierć (duchowa).

 

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe." Mt 26:41 

 

"Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie." Jak 5:16

 

"Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie  usposobiony? Niech śpiewa hymny!" Jak 5:13

 

"Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!" Ef 6:18

 

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują." Mt 5:44

 

"Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza." 1 Krn 16:11

 

"[Bóg] przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów." Ps 102:18

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com