Czy znasz Boga?

 

To jest jedno z najważniejszych pytań, które można zadać chrześcijaninowi. Można być chrześcijaninem nominalnie- uważać się za takowego; chodzić do kościoła/zboru etc., ale nie mieć Ducha Świętego. A to obecność Ducha Świętego w człowieku sprawia, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jak sprawdzić, czy masz Ducha Świętego? Zobaczmy, jakie- według Pisma, są "objawy" posiadania Ducha Świętego.

 

1) Świat cię nie przyjmuje. Spójrzmy na cytat: 

 

"Nie kochajcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca." 1 Jana 2:15

 

Pismo zakazuje nam miłości do świata. Gdzie w tym wszystkim jest Duch Święty? Zaraz do tego dojdziemy. Na razie skupmy się na nienawiści świata do chrześcijan. Jezus tak mówił do swoich uczniów:

 

"Jeżeli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: sługa nie jest większy od swego pana.  Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać." Jn 15:18-20

 

Jak wynika ze słów powyżej: chrześcijanin to osoba prześladowana i znienawidzona- a jednocześnie ktoś, kogo słowa są czymś szczególnym- zapadają w pamięć i są powtarzane przez ludzi. Dzieci boże:

 

"Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata." Jn 17:16

 

- powiedział Jezus. Jezus powiedział także do swoich uczniów:

 

 "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna." Jn 14:16-17

 

Duch Prawdy, którego świat nie zna- to Duch Święty. Jezus daje Ducha Świętego- Ducha Prawdy, ludziom, którzy dzięki owemu darowi stają się dziećmi bożymi.

 

ZOBACZ: Funkcje Ducha 

 

Obecność Ducha Świętego w tobie sprawia, że przestajesz pasować do świata: jesteś inny. Biblia przekazuje nam, że WŁADCĄ TEGO ŚWIATA JEST DIABEŁ. Jeśli Duch Święty jest w tobie, nie zmienia to faktu, że władcą tego świata jest diabeł: jedynie TY przeszedłeś pod władanie Boga, którego diabeł jest przeciwnikiem. Jesteś odtąd na wrogim terytorium: w świecie pełnym kłamstwa i grzechu, nosisz w sobie boską cząstkę prawdy i nieśmiertelności. Biblia w taki sposób pisze o słynnych bożych ludziach, znanych nam z kart Pisma:

 

"W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej." Heb 11:13-16

 

Goście i pielgrzymi na ziemi! Obcy światu. DLACZEGO NIE OSIĄGNĘLI TEGO, CO IM PRZYRZECZONO

 

2) Prowadzisz walkę duchową.

 

Człowiek, który narodził się a nowo, ma Ducha Świętego (Boga) w sobie, ale ma też i ciało, które należy do tego świata. Nie jest bytem wyłącznie duchowym. Ciało pragnie grzeszyć. Od czasu narodzenia z Ducha mamy moc pokonywanie grzechu, który jest nieodłącznym produktem naszej ziemskiej natury.

 

"Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy.  1 Pt 2:11

 

WIĘCEJ O WALCE DUCHOWEJ

 

3) Masz Pocieszyciela.

 

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" Jn 14:26

 

Pokutowałeś szczerze i otrzymałeś Ducha Świętego. Jesteś odtąd "gościem i pielgrzymem na ziemi". Czy Bóg zostawi swoje dziecko samo na świecie, którego władcą jest diabeł? Nie, bo Bóg jest dobry. Jest ze swoimi dziećmi dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty jest POCIESZYCIELEM dzieci bożych. Jezus powiedział:

 

"Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną." Jn 16:32

 

Jezus był Bogiem, który przyszedł w ciele. Biblia mówi, że miał w sobie pełnię boskości. Nie był sam, bo nie był jedynie człowiekiem- był jednocześnie Bogiem. Miał w sobie pełnię boskości= był pełen Ducha Świętego ("Bóg jest Duchem"). Jezus mówi dalej:

 

"To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: jam zwyciężył świat." Jn 16:32-33

 

"Pokój we mnie"= pokój w Duchu Świętym; "pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie". 

 

4) Znalazłeś skarb. Jest nim Chrystus (Duch Święty). Wiesz na pewno, że Bóg istnieje i nikt nie odbierze ci tej pewności. 

 

5) Masz świadectwo. Wiesz, że Bóg istnieje- nie jest to dla ciebie jedynie prawdopodobne, ale pewne. Opierasz swoją pewność na doświadczeniu Boga.

 

Czujesz obecność Ducha Świętego w sobie. 

 

"Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale." Rz 8:16-17

 

6) Bóg cię uczy. Nie idziesz za modą, nie poddajesz się zmienności doktryn, manipulacji; nie podążasz za tłumem. Twoim nauczycielem jest Bóg a nie człowiek.

 

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystko nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem." Jn 14:26-27

 

Bóg cię uczy i nie potrzebujesz nauczyciela- człowieka:

 

"Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. 1 Jn 2:27

 

Bóg cię prowadzi:

 

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi." Rz. 8:14

 

7) Masz problemy rodzinne. 

 

Odkąd narodziłeś się z Ducha, w twojej rodzinie nie panuje zgoda, nawet jeśli wcześniej dogadywaliście się znakomicie. Jezus powiedział:

 

"Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Mt 10:34-36

 

8) Masz wgląd w świat duchowy...  poprzez dar (lub dary) duchowe.

 

"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; (...) Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce."  1 Kor 12: 4, 8-11

 

Dary są duchowe, a więc nadprzyrodzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com