Co to 

 

Przychodzimy na świat w ciele. Ciało to jest niedoskonałe, bo podatne na ból i choroby, a w ostateczności śmierć. Z ciałem jest wiele problemów, bo pożąda ono tego, co doczesne; ziemskie. Ciało chce jedzenia, spania, wygody i przyjemności- tej ostatniej często pragnie chciwie i dopomina się o nią- zgodnie z nawykami, na które mu pozwoliliśmy. W Biblii często spotykamy określenie „cielesność”- oznacza ono to, co związane z ciałem, czyli przyziemność w myśleniu i dążeniach; skoncentrowanie na życiu ziemskim. Tak zwany człowiek cielesny- co również jest biblijnym określeniem- jest wydany na łup dążeniom wyznaczanym przez ciało. Nie może się od nich uwolnić. Miłość do świata i jego spraw zaślepia; zgiełk świata ogłusza. Człowiek cielesny- czyli nieustannie pragnący rzeczy tego świata; zabiegany i zatroskany, nie jest w stanie nawiązać kontaktu z Bogiem. Żyje w grzechu, grzesznych przyjemnościach i bałwochwalstwie. Nie rozumie nic z Bożego Słowa, bo jego pragnienia i dążenia nie wznoszą się ku górze, ale grawitują smutno w kierunku ziemi.

 

Nawet jeśli szukamy odpowiedzi w filozofiach tego świata; czytamy skomplikowane powieści, traktaty naukowe czy poezję- i tak jesteśmy cieleśni. Cielesność jest bowiem brakiem obecności bożej w nas. Brak Ducha Bożego w naszym sercu. Jeśli nie mamy Ducha Bożego, umrzemy wraz z tym światem, ponieważ jesteśmy docześni, ziemscy. Brak nam ziarna nieśmiertelności, którym jest właśnie Duch Święty. 

 

 

 

 

 znaczy "cielesny"?

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com