Bóg i sprawiedliwość

 

-to cytat z Pisma Świętego. Ogień przeważnie -większości ludzi- kojarzy się z piekłem i piekielnymi mękami. A jednak Bóg jest ogniem! Co to znaczy? 

 

Ogień ma dwie funkcje: może albo oczyszczać, albo niszczyć. I dokładnie tak jest, jeśli chodzi o Boga: tak mówi o podwójnym działaniu Boga Pismo Święte. Bóg oczyszcza swoich ludzi: 

 

"Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym" Mt 3:11

 

-wypala plewy: wszystko, co niepotrzebne, głupie, zbędne. Powyższy fragment odnosi się do CHRZTU OGNIEM, a jest to doświadczenie, któremu poddawani są wszyscy, których Bóg przyjmuje- uznaje za swoje dzieci. Bóg powiedział, że każdego, którego przyjmuje, chłoszcze i karze- czyli po pokucie następuje czas ucisku i ciemności, mający na celu wychowanie i wybicie człowiekowi z głowy nieodpowiednich zachowań. Bóg mówi, żeby nie dziwić się, jeśli coś dziwnego dzieje się wtedy z nami- to test naszej wiary- a jest on po to, byśmy wyszli z niego czyści jak złoto. Zatem ogień spada na człowieka, który poznał Boga- by go oczyścić i uczynić złotem; wypalić z niego wszystko to, co złe.

 

W księdze Zachariasza Bóg mówi o swoim ludzie, spośród którego większość odpadnie i umrze- a co stanie się z resztą: 

 

"I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: "Oto mój lud", a on powie: "Pan moim Bogiem". Zach. 13:9

 

Bóg w Starym Testamencie przyjmował przyjemną mu ofiarę poprzez ogień, który zstępował z nieba: 

 

"Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu." Kpł 9:24

 

-mowa tu o ofierze składanej przez mężów bożych: Mojżesza i Aarona. Podobnych fragmentów w Starym Testamencie jest więcej. Bóg zsyłał ogień na ofiarę, która była mu przyjemna: było to znakiem jego akceptacji. 

 

Jeśli chodzi o ludzi: napisano, że każdy będzie ogniem posolony. To właśnie zdanie odnosi się do podwójnej roli Boga. Ogień próbuje bożych ludzi i ich oczyszcza; ogień okryje wrogów bożych po ich śmierci: to właśnie jest piekło. I właśnie dlatego jest WIECZNE.   

 

Spójrzmy na dobrze obrazujące tę prawdę cytaty: 

 

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe." Mal. 3:2-3

 

"Grzesznicy na Syjonie się zlękli, bezbożnych chwyciło drżenie: "Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?" Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie (...)" Iz.33:14-15

 

Dalej- Pismo mówi, że źli ludzie zostaną zniszczeni przez ogień:  

 

"Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni." Iz 47:14 

 

Jezus powiedział, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. A także, że chrztem ma być ochrzczony i czeka kresu swojej misji. Chodziło o chrzest ogniem, przez który przechodził - czyli cierpienia, będące udziałem sprawiedliwych ludzi W TYM ŻYCIU. Kiedy Jezus nadejdzie ponownie- jak zapowiedział- rzuci ogień na ziemię, czyli będzie ją sądził. "Każdy zostanie ogniem posolony"- jeden dozna cierpienia tutaj, na ziemi i zostanie oczyszczony i zahartowany przez ogień- drugi będzie zadawał cierpienia, umrze w grzechach i zostanie wrzucony po śmierci do jeziora ognia (Biblia mówi o jeziorze ognia jako o ostatecznym miejscu przebywania zmarłych grzeszników.)

 

Bóg w Apokalipsie wzywa do pokuty w następujący sposób:

 

"Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział." Ap 3:18

 

Czyli: przyjmij oczyszczenie; ofiaruj mi siebie samego. Boży człowiek poprzez doświadczenie widzi, jak daleko sięga grzech i ile jest brudu w ludziach i świecie- dosięga też wyżyn bożej dobroci i łaski. Jednym z najwspanialszych tego przykładów jest historia Szadraka, Meszaka i Abed-Nego: mężów bożych, których pogański król nakazał wrzucić do pieca za karę za to, że nie chcieli się kłaniać złotemu posągowi:

 

"Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca. I chodzili wśród płomieni wysławiając Boga i błogosławiąc Pana." Dn 3:23

 

Bóg ich ocalił, choć pozornie nie było to możliwe. Ale z Bogiem wszystko jest możliwe. 

 

Ogień boży był w sercu proroka Jeremiasza, który głosi Słowo Boże pomimo prześladowań i niebezpieczeństw: 

 

"I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem." Jer 20:9 

 

 

Inne cytaty o ogniu:

 

"Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wj 3:2

 

"i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga." Ap 4:5

 

"...wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło." Lb 16:35

 

"Pan obmyje brud Córy Syjońskiej i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi" Iz. 4:4  

 

"Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia" Pwt 4:36

 

"Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!" Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: "Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech". Iz 6:5-7

 

"Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi - ogień i płomienie." Ps 104:4

 

"Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień." Dn 7:9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com