"Jam uczynił ziemię, także człowieka i bydlęta, któregokolwiek są na obliczu ziemi, mocą swoją wielką i ramieniem wyciągnionem; przeto ją daję temu, który się podoba oczom moim." Iz. 27:3

 

"Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Bóg: myśli o pokoju, a nie utrapieniu; abym uczynił koniec pożądany biedom waszym." Jer 29:11

 

"A domowi Rechabitów rzekł Jeremijasz: tak mówi Pan zastępów, Bóg izraelski; dlatego, żeście posłuszni rozkazaniu Jonadaba, ojca waszego, strzeżecie wszystkich przykazań jego, a czynicie według wszystkiego, co wam rozkazał: przetoż tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg izraelski: nie będzie wygładzony mąż z rodu Jonadaba, syna Rachabowego, któryby stał przed obliczem mojem po wszystkie dni." Jer 35 

 

Bo tak mówi on, najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności; a święty jest imię jego; ja, który mieszkam na wysokości, w miejscu świętem; mieszkam i z tym, który jest skruszonego i utrapionego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając ducha skruszonych. Nie będę się zaiste na wieki wadził ani się wiecznie gniewał; boćby duch przed obliczem moim zemdlał; i dusze, którem ja uczynił. Dla nieprawości łakomstwa jego rozgniewałem się; a uderzyłem go; ukryłem się a rozgniewałem się; przeto, że odporny będąc, poszedł drogą serca swego. Widzę drogi jego, przeto uzdrowię go; doprowadzę go i przywrócę mu pociechy- i tym, którzy z nim płaczą.” Iz. 57

 

"Tak mówi Bóg izraelski o tobie, Baruchu! Rzekłeś: biada mnie teraz! Bo Bóg przyczynia żałości do boleści mojej; upracowałem się we wzdychaniu mojem, a odpoczynku nie znajduję. Tak rzeczesz do niego: tak mówi Bóg: otom, co zbudował, ja rozwalam; a com wszczepił, ja wyrywam; i tę wszystkę ziemię. A ty sobie szukasz rzeczy wielkich? Nie szukaj. Bo oto ja przywiodę złe na wszelkie ciało, mówi Bóg; ale tobie dam duszę twoję w korzyści na wszelkich miejscach, dokądkolwiek pójdziesz."  Jer. 45

 

"Ty Bóg łaskawy i litościwy, długo cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, a który żałujesz złego." Jon 4:2

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com